Navigation by Sound

Johan Isaksson

Navigation by Sound är ett hjälpmedel för blinda och nästan blinda människor – som idag främst förlitar sig på ledsagare, chaufförer, käppar och hundar – för att kunna röra och navigera sig i samhället samt uppleva sina omgivningar. Med hjälp av ljud kommer användarna smidigt, snabbt och säkert kunna ta sig fram i både kända och okända miljöer, helt själva och närsomhelst.


Flow – Safe, scalable and affordable depression treatment

Flow Neuroscience AB/Daniel Månsson

Syftet är att erbjuda ett säkert alternativ till befintliga depressionsbehandlingar, behandlingen kan ges i större skala till världens 350 miljoner deprimerade. Enligt WHO får 50% av de personer som lider av depression idag ingen behandling. Användningen av antidepressiva medel har exploderat de senaste åren och Flow är ett alternativ eller komplement. Flödesbehandlingsprogrammet kommer att ge den kliniskt deprimerade en bieffektfri, prisvärd, hemma-behandling – allt gjort på ett vetenskapligt bevisat sätt.


Ento Foder – hållbart djufoder från insekter odlade på matsvinn

Fredrik Holmgren Holm

Det övergripande syftet är att fasa ut fiskmjöl och stoppa utfiskningen av haven. Den här delen av projektet har syftet att bekräfta odlingstekniken på rötrester och förbereda inför att skala upp insektsodlingen samt undersöka om odlad fisk på insekter håller samma sensoriska profil och tillväxthastighet som vid konventionellt foder. Piloten är nödvändig för att förbereda en uppskalad verksamhet för att gå från en manuell odlingsmetod till en automatiserad process.


Turning Waste Feathers into a Valuable Protein Source

Mohamad Takwa

Proteinhydrolysat som härrör från biprodukter från fjäderfäindustrin som fjäderavfall används idag som organiska gödningsmedel, djurmat och näring inom vattenbruksindustrin. Det finns ett behov av att hantera en växande mängd kycklingfjäderavfall som en potentiell källa till proteinhydrolysat. Projektet syftar till, i samarbetwe med Ingelsta Kalkon, att skala upp produktionen av Bioextrax fjäderhydrolysteknik och att tillhandahålla prover av foderrediens till två europeiska foderproducenter för att genomföra undersökningar om ätbarhet.


HomebyHemp: Lund friskaste Attefallshus!

HomeByHemp AB/Naib Woldermariam

Homebyhemp AB kommer erbjuda miljövänliga, hållbara, nyckelfärdiga modulhus samt väggpaneler och isolering av naturmaterialet hampakalk (hempcrete). Hampakalkens sammansättning (hampa stjälkens ved-material, kalk och vatten) ger materialet dess unika hygroskopiska egenskaper. Syftet är att möta branschens framtida krav och kundens önskemål avseende energioptimala, miljövänliga och friska hus. Projektet är ett demoprojekt som verifierar boverkets byggnadskrav, hampans tekniska egenskaper, nya byggtekniker och inte minst ställda konsumentkrav. Projektet avser att utmana byggnadsbranschen ur ett hållbarhetsperspektiv med ett innovativt energisnålt och hälsosamt boende.


Skånsk raps istället för soja – nya klimatsmarta livsmedel med hög proteinkvalitet

Karolina Östbring

Många konsumenter vill byta ut en del av det animaliska proteinet mot vegetabiliskt av klimatskäl. Soja dominerar växtproteinmarknaden men är inte anpassat för våra kyliga breddgrader. Projektet avser att uppbearbeta en proteinrik restprodukt från rapsoljetillverkning och göra nya klimatsmarta vegetabiliska livsmedel och på så sätt erbjuda konsumenten det den vill ha. Steg ett är att undersöka om det går att göra en färsprodukt baserad på raps med hjälp av extrudering.


Atomic layer etching for nano device fabrication

Dmitry Suyatin

Vårt sätt att leva idag skulle inte vara möjligt utan moderna elektroniska apparater. Den nuvarande informations- och kommunikationsteknologin, industrin, medicinen och bioteknikutvecklingen möjliggörs av den enorma utvecklingen i halvledarelektroniksteknologi, som bygger på en långvarig trend av kontinuerlig miniatyrisering. Denna ALE-baserade metod för tillverkning av nanostrukturer med karakteristisk storlek under 20 nm, utan användning av något avancerad nanomönster, möjliggör nanostrukturtillverkning på ett enkelt, ekonomiskt och smart sätt, eftersom det endast bygger på förändringar i bearbetningssteg och bearbetningsparametrar.