Kammarmusikklubben Krinolin

Kammarmusikklubben Krinolin/Stina Jansson

Syftet med Krinolin är att nå ut med klassisk kammarmusik till en bredare och framförallt yngre publik än den man i regel möter på konsert- och operahusen idag. Levande kammarmusik på riktigt hög nivå erbjuds i en avslappnad, social miljö där man i regel inte väntar sig klassisk musik. Målet att göra fler medvetna om det fantastiska konsertutbud som finns i de traditionella konsertsalarna, och få fler att våga sig dit.


CD Deep Shadows Blue

Celia Linde

Syftet är väcka intresse för den skandinaviska gitarrens tonspråk och för vårt speciella melodiska kulturarv med delvis rötter i den skånska myllan. Genom färdigställande av en CD med nyskriven samtida svensk musik för gitarr sprida svensk samtida gitarrmusik internationellt


Analytical Wits

Bengt Edlund

Projektet avser utgivning av en bok (ca 500 s) med titeln Analytical Variations. Boken består av sju fristående texter, som har det gemensamt att olika musikanalytiska metoder blir till föremål för kritisk granskning och självständig tillämpning. Syftet är att ge ut forskningsresultat som växt fram under lång tid. Boken kan ses som breddningar av de ansatser till kritisk, men även konstruktiv, musikvetenskaplig diskussion som präglar de två volymer som utkom 2013 och 2015


PASION VIOLETA – Gala Violeta Parra 100 år

Tanja Naranjo

Syftet är att genomföra konserten PASION VIOLETA, Gala Violeta Parra 100 år i Malmö och Stockholm under oktober 2017 och därmed uppmärksamma Violeta Parra en av Chiles och Latinamerikas största artister inom folkmusik. Välkända svenska och chilenska artister tolkar hennes sånger i helt nya nyskapande arrangemang som flätar samman den chilenska folkmusiken och den svenska folkmusiken (även 3 nya verk kommer att uruppföras). Förhoppningen är att nå en bredd publik


Playing with History” – Platform for Historical Performance at MHM

Musikhögskolan i Malmö/Anna Cronberg och Peter Spissky

Syftet med plattformen för historisk prestation är att implementera praktiska färdigheter och estetiken i historiska stilar för studenter som spelar moderna instrument, genom deltagande i workshops och konsertprojekt. Dessa aktiviteter kommer att styras av Peter Spissky i en ny undervisningssituationsmodell – aktivt deltagande – som han utvecklat ur sin forskning. Plattformen syftar till att, tidigt i elevernas utveckling, ge en historisk medvetenhet om stilen tidigt i elevernas utveckling.


En skånsk Orfeo

Föreningen Lundabarock/Johan Linderoth

Claudio Monteverdis ”Orfeo” från 1604 brukar tidsmässigt räknas som den första operan. Verket har aldrig tidigare framförts i sin helhet i Skåne. Föreningen Lundabarock i samarbete med Höör Barock planerar att under 2018 framföra operan konsertant i Kristianstad, Höör och Lund. För att förstärka det dramatiska skeendet och underlätta publikens förståelse av verket kommer en regissör/koreograf att anlitas för att arbeta med ljussättning samt att i samarbete med professionella dansare utarbeta en koreografi som förstärker nyckelscener.


Tvärflöjt

Michaela Hansen

En ung kvinna kan vinna ett prestigefyllt jobb i den konservativa, klassiska musikens värld. Antagen, som enda svenska studerande flöjtisten, på en exklusiv utbildning i Köpenhamn med antagning på max två personer per år. Hon har blivit inbjuden till några av de mest exklusiva provspelningar och tävlingar i världen och behöver nu en ny tvärflöjt.


Home is where the music is

Cecilia Josefsson

Projektet ”Home is where the music is” syftar till att arbeta med syriska kammarmusikgrupper verksamma i Sverige och Skåne för att utforska nutida musik från Syrien och genomföra uruppföranden av dessa. Under repetitionsprocessen inför konserten kommer de medverkande musikerna att föra en dagbok där de gör musikaliska reflektioner kring inövandet av repertoaren, men där de också får utrymme att berätta personligt kring livssituationen i stort ur ett vardagligt perspektiv om livet som musiker i exil. Dagboken följer en tankeprocess och verkar som en nyckel att förstå och lära känna den syriska musikaliska världen på ett djupare plan.


Höör barock skivinspelning A Roman romance

Höör Barock/Emelie Roos

Johan Helmich Romans underbara musik ska arrangeras speciellt för ensemblen och spelas in på ett av världens mest ansedda klassiska skivbolag. En del av musiken är aldrig förut inspelad! Med bolagets världsomfattande distribution innebär skivan ett viktigt spridande av dyrbart svenskt kulturarv, men också en ovärderlig chans till internationell lansering för en ung, driven grupp, som med sitt omisskänneliga namn sätter Skåne på världskartan.


VIOLINISTPROFESSUR

Musikhögskolan i Malmö/Anna Cronberg

Syftet är att möjliggöra en fortsatt finansiering av Marika Fältskogs anställning som adjungerad professor i violin, 50%, vid Musikhögskolan i Malmö i tre år, från 2017-09-01 – 2020-08-31. Denna treåriga förlängning skulle skapa förutsättning för henne att fortsätta att arbeta med och att utveckla den goda verksamhet hon etablerat de senaste åren på Musikhögskolan. Marikas unika kompetenser är oerhört värdefulla för att garantera kvalitet i utbildningen.