Local Food Nodes

Local Food Nodes Röstånga ekonomisk förening/Albin Ponnert

Syftet är att utveckla en gränslös och öppen digital plattform, (Local Food Nodes), för organisering av lokala utlämningsplatser för lokal mat. Alla handel sker direkt mot producenten, vilket innebär att plattformen inte hanterar någon form av försäljning eller administrerar betalningar. Enbart medlemsavgiften hanteras genom plattformen. Detta stärker bärigheten hos lokala småproducenter som ett led i att främja lokal utveckling, men kanske framförallt för att skapa hållbara lösningsvägar för konsumenter att få tillgång till lokalt producerad mat, direkt från ursprungskällan. Detta som ett led i att styra om våra samhällen mot mer skonsamma och hållbara matförsörjningsmöjligheter, genom att på detta vis korta livsmedelskedjorna styrs pengaflöden om till direkt mellan ursprungsproducent och slutkonsument.


Divefinder

SubDetect AB/Ola Albertsson

Iden är att göra en ”Svarta lådan” för dykare. Det finns ett behov av att kunna kommunicera med och positionera dykare i undervattensmiljö. Projektet innebär att designa, tillverka och sälja en enhet som gör det möjligt att lokalisera och påkalla uppmärksamhet mellan dykare. Det är svårt för dykare att kommunicera och lokalisera varandra bl.a. när Visibiliteten är reducerad – Natt dykning – Drift dykning – Behov av uppmärksamhet (t.ex. lite luft) – Nödsituationer – Orientering. Detta leder till incidenter, skador och ibland dödsfall. Syftet är att öka säkerheten och komforten vid dykning.


Animus Heart Platform

Fidan Bytyqi

Syftet med projektet är att göra smarta hem tillgängligt för alla. Nyttan med all hemelektronik har fram till idag endast sträckt sig till en existentiell nivå men den här lösningen ger hemelektroniken ett större syfte. Hemelektroniken ska kommunicera i hemmet. Då skapas nya lösningar som löser specifika problem. Hemmet kan även som en egen enhet kommunicera med tjänsteleverantörer för att snabbt åtgärda akuta problem som inbrott, vattenläckor osv.


Världens bästa multiplikatorrullar

Brillianze Sweden AB/Patrik Zander

Allt för länge har världens sportfiskare tvingats kämpa med lintrassel och konstanta justeringar av olika bromssystem istället för att fånga fisk och njuta av upplevelsen. Med den här patentsökta bromsen görs sportfisket enklare, helt utan lintrassel. Bromsen ger användaren en optimal bromsfunktion som endast bromsar då det behövs: ingen bromseffekt vid början av kast, automatisk broms under dragets färd för att förhindra övervarv och maximal effekt vid dragets nedslag i vattnet.


Start up Live! Av Malmö Startups – Eventserie för startup community i södra Sverige

Malmö Startups/Lovisa Nicklasson

Startup Live! är södra Sveriges största återkommande event för personer som är intresserade av startups och entreprenörskap. Det är en eventserie för allt från drivna studenter, till organisationer, entreprenörer och internationella investerarbolag som är intresserade av den svenska marknaden. Syftet är att uppmärksamma och hylla den blomstrande startupscenen i vår region, genom att arrangera Startup Live! tre gånger per år.


Edible Ideas

Gro’up/Nina Christensson

Gro’up är en ny typ av dynamisk aktör som använder sig av mat och matkultur som ett socialt verktyg och jobbar mot bästa möjliga synergieffekter med andra relevanta aktörer i regionen. Edible Ideas är ett sätt att visa hur alla delar och delområden inom mat och matkulturen samverkar till en helhet och hur matprojekt har stark och klar samhällsnytta: mat inkluderar, integrerar och aktiverar. Edible Ideas bygger sig på idén om ”medborgargastronomi” och det betyder att mat är en väsentlig del av det samhälleliga systemet vi lever och verkar i.


Resursminimal markkyld kylanläggning för småskaligt jordbruk

Långaröds trädgårdar/Veronika Rangin

Projektet syftar till att bygga upp och utvärdera ett lågteknologiskt och resursminimalt kylförvaringssystem för applicering i det småskaliga jordbruket och trädgårdsodlingen. Genom att studera traditionella jordkällare och titta på moderna behov och förutsättningar är systemet designat så att det kan fungera utan el och hålla en jämn låg temperatur på ca 8°C året runt. Detta kan förbättra postharvest-behandlingen av jordbruks- och trädgårdprodukter och öka möjligheterna för mindre företagare.


Swop Shop blir även Swop App

Jane Olsson

I en värld med överkonsumtion finns ett ökat intresse för att handla kläder på ett hållbart sätt. 2013 öppnade en klädbytarbutik för Malmöborna. Många besökare har visat ett starkt intresse för att byta och dela sina plagg, men på grund av distans till butiken blir inte ett medlemskap lönsamt för dem som bor i andra städer än i Malmö. Syftet är att utveckla en app som attraherar fler, även utanför Malmö, till att ändra sina konsumtionsmönster och nå ut till de kunder som länge väntat på ett ekonomiskt och hållbart sätt byta plagg till nya, utan att det belastar miljön eller kundens plånbok.


Ett hem att trivas i, en stad att trivas i

Nicole Bustos Borquez

Malmö kämpar och är idag en segregerad stad där klyftorna ökar för varje dag som passerar. Enligt Rädda Barnens årsrapport 2015 om barnfattigdom är den högst i Malmö, där var tredje barn lever i fattigdom. Många skäms att ta hem kompisar för att de inte har det lika fint hemma. Något som begränsar många till att inreda sitt hem på bästa sätt är oftast brist på ekonomiska resurser men även brist på inspiration. Genom att använda begagnade och restaurerade möbler kan man göra mycket för väldigt lite pengar. Ungdomsarbetslösheten är rekordstor och Malmö har många nyanlända arbetslösa som vill göra något meningsfullt. Syftet med projektet är att vara länken i ett gränsöverskridande samarbete mellan ungdomarna i Malmö och företag som vill förena affärsnytta med samhällsnytta.