2016 års stipendier

59 stipendier till ett sammanlagt värde av 6,5 MSEK, delades i tisdags ut till 59 glada stipendiater. Sommaren hade tagit tillfällig paus, men de svenska flaggorna vajade över Ekonomihögskolan i Lund när Sten K Johnsons stiftelse hade sin fjärde stipendieutdelningsceremoni.

Efter en kort inledning fick vi en rapport från en av förra årets stipendiater, Filip Celander från Agrilogik ”Mobil gödselseparering-lönsamt och hållbar för svenskt lantbruk”. Filip gav oss en fantastisk bild av entreprenörskapets vedermödor och segrar.

Stipendiaterna fick sedan ta emot sina stipendier ur styrelsens händer. Inom varje område fick en av stipendiaterna berätta om sitt projekt:

Entreprenörskap
Linda Wrangmark och Frida McCabe – ”IV Bracelet”

 • Bildning
  Johan Hammar – ”Myllrande våtmarker”
 • Litteratur
  Gudbjörg Erlingsdóttir – ”Tvärvetenskapliga perspektiv på eHälsans möjligheter och utmaningar”
 • Medicin
  Karin Jirström – ”Förbättrad individualiserad cancerbehandling med hjälp av single patient tissue”
 • Musik
  Tomas Löndhal – ”Kurser i musikalisk gestaltning med anknytning till KMA:s projekt Levande Musikarv”
 • Teknik
  Remi Loren – Hampahus – ”Ett klimatsmart byggsystem”
 • Utbildning
  Linda Sikström och Daniel Prsa – ”Lärare som ledare”

Efter fotografering av stipendiaterna blev det sedan mat, mingel och underhållning av Fanny Gunnarsson Quartet, en av musikstipendiaterna.

Kategorier