Questioning Schenkerism

Bengt Edlund

Projektet avser utgivning av en bok med titeln “Questioning Schenkerism” som antagits för publicering på det välrenommerade vetenskapliga förlaget ”Peter Lang” i Frankfurt. Boken består av nio fristående musikanalytiska texter, vars minsta gemensamma nämnare är kritik av den teori och den analysmetod för tonal musik som lades fram av Heinrich Schenker. Sedan hans bok “Der freie Satz” publicerades i Wien 1935 har hans tankar vunnit många anhängare och blivit en alltför dominerande riktning inom särskilt amerikansk musikanalys.


Clownen Jac

Alfred Jimenez

Ändamålet för stipendiet är att åka på en Skåne-turne med den nyskrivna operan ”Clownen Jac” baserad på Hjalmar Bergmans sista bok med samma namn. Syftet med projektet och den utvalda berättelsen är inte att bagatellisera problemen den enskilda individen i ett välbärgat land som Sverige ställs inför. Snarare att belysa svagheter i social acceptans när det just kommer till avvikelser som psykisk ohälsa, social status och etnicitet.


Parforce S-Tonjägarna

Benny Ringsberg

Målet med projektet är att starta och utveckla ett unikt projekt – blåsorkester endast för Parforce ess jakthorn. Medlemmarna skall lära sig att blåsa Parforce ess jakthorn, vilket resulterar i en möjlighet att framträda i en gemensam grupp/blåsorkester. Väl genomfört kommer projektet att skapa ett stort värde för musikälskare, i synnerhet vad gäller blåsorkester för Parforce ess jakthorn.


Att möta människor över gränserna

Bo Genner, Skånes Jakthorn

Skånes Jakthorn spelar både traditionell och nyskriven ensemblemusik för Fürstplesshorn och Parforcehorn. Skånes Jakthorn avser att fortsätta utveckla föreningens verksamhet i Sten K:s anda, där, med hans egna ord, ”kultur får människor att mötas över gränserna”. Syftet är att bevara, uppmärksamma och levandegöra traditionell skåneländsk jakthornsmusik.


CD inspelning ”Svenska romanser”

Julia Sigovia

Syfte med det här projektet är att kunna vissa en ny personlig tolkning av svenska romanser. Målet är att kunna spela in en skiva av bra kvalité för att kunna presenteras även utanför Sverige.


ARTIST in RESIDENCE på Musikhögskolan i Malmö

Håkan Rydin

En viktig del för Musikhögskolan i Malmö är att få impulser utifrån i form av gästlärare/musiker som kompletterar den utbildning skolans anställda lärare ger. ”Artist in Residence” (AiR), ger en möjlighet att engagera gästlärare/artister/musiker under längre tid. Syftet är att ge de deltagande c:a fyrtio jazzstudenterna en högkvalitativ konstnärlig inspiration. Att visa upp Musikhögskolan för en bredare publik är ett annat syfte och slutligen är konserterna en del av rekryteringsarbetet för unga musiker som överväger att söka till Musikhögskolan utbildningar.


Tonsättaren som entreprenör, entreprenören som tonsättare

Rolf Martinsson

Syftet är att öka förståelsen för den nutida svenska (och skånska!) musiken och sätta den i sitt sammanhang på ett sätt som gör den meningsfull och mer tillgänglig för publiken. Genom min musik kan jag på ett personligt sätt representera Sverige/Skåne på världsscenerna och därigenom lyfta fram och väcka nyfikenhet för svensk klassisk/nutida musik och dess utövare. Ett annat syfte är att överbrygga kommunikationssvårigheter och fördomar mot nutida musik.


Musik på Ribbingsberg

Boel Adler

Ribbingsbergs Kulturförening arrangerar musikevenemang med stor musikalisk bredd, där fina artister bjuder på allt från visor, jazz, kammarmusik, opera och allsång och ger traktens musikintresserade både välbekanta tongångar och överraskande klangmöten. Ribbingsberg är en mötesplats för musik och konst framföranden på hög konstnärlig nivå med utrymme för stor variation och för artisternas fantasi och lekfullhet och där lokala artisters medverkan prioriteras.


Publikation av tyska och svenska flöjtpedagogiska texter

Anders Ljungar Chapelon

Det finns ett stort behov att sprida kännedom och tillgänglighet av flöjtkompositioner och flöjtpedagogiska texter från 1700-, 1800-, samt det tidigare 1900-talet. I nuläget är detta material i princip närmast okänt av professionella flöjtister och forskare. Publikationen av ovan nämnda kompositioner och flöjtpedagogiska texter innebär att jag skriver vetenskapliga kommentarer bestående av analyser, kontextualiseringar och textkritik för varje enskild publikation.


Vindla i Glaslandet – skivinspelning

Elina Nygren

Vindla är en klassiskt skolad stråkkvartett som med stor nyfikenhet tar sig an olika genrer och utmanar den traditionella stråkkvartettens former. Vi vill nå ut till barn och vuxna som sällan möter klassisk musik eller stråkmusik. En inspelning ska göra musiken lättillgänglig både i fysisk form och digitalt. Vi vill visa att man inte alltid måste anpassa musik speciellt för barn; att barn och vuxna kan beröras av och uppskatta samma sorts musik och tillsammans dela upplevelsen utifrån respektive referensramar. Vår avsikt är att skivan ska kunna användas i pedagogiskt arbete på förskolor.


Populärisera Jazzen!

Andreas Baw

Projektet syftar till att nå ny publik och göra jazzen till en del av den levande klubbkulturen. Detta gör vi genom att förena pop och jazz och hoppas på det viset kunna utveckla båda genrerna. Vi upplever att dagens krogkultur saknar levande jazzmusik. Vår erfarenhet är att jazzen i huvudsak finns i föreningsverksamhet på olika jazzklubbar där återväxten av medlemmar har stannat av. Vi vill ge jazzen en naturlig plats i Malmös uteliv. Genom ett genreöverskridande möte mellan musiker från pop och jazz hoppas vi att jazzen ska nå en ny publik.


Arabian Baroque

Stina Jansson

Projektet har två huvudsakliga syften. Det första är att sammanföra musiker från olika kulturer och musikaliska bakgrunder och låta musiken medla mellan förr och nu genom kreativt utforskande av olika typer av tidig musik och befintliga musiktraditioner. Det andra syftet är att öppna för samtal med unga människor angående kulturell identitet och samhörighet över gränserna förr och nu. Detta sker genom att bjuda in gymnasieungdomar till våra konserter som följs upp med tid för samtal kring det upplevda med musiker och sakkunniga inom området.


Barockens kvinnor

Karin Samuelsson

Giovannikvartetten är en professionell Malmöbaserad ensemble som spelar barockmusik på tidstrogna instrument. Vi vill under 2015/16 skapa en konsert med fokus på barockens kvinnliga tonsättare och deras musik. Projektet går ut på att skapa en varierad konsert i två akter som bygger på kvinnornas musik, men också ger en inblick i deras liv och roll i samhället. Instrumentalmusik och sånger kommer att vävas ihop med texter om och av kompositörerna. Inom barockmusiken, liksom inom den klassiska musiken generellt, finns en stor obalans när det gäller representationen av kvinnliga kompositörer.


Ny komposition till kammarmusikensemblen duo FriBerg av Daniel Fjellström

Joakim Berg

duo FriBerg är en kammarmusikensemble som varit aktiv och aktuell i mer än 10 år. Duon är en av Sveriges mest spännande unga konstellationer. Det finns inte många svenska verk för saxofon och slagverk. De flesta verk som finns har duo FriBerg beställt. duo FriBerg känner ett stort ansvar att utveckla repertoaren för saxofon och slagverk. Daniel Fjellström är en ung kompositör som på senare år tagit stora kliv till att bli en av Sveriges nya stora tonsättare. Flera utmärkelser har tilldelats honom. Nu önskar duo FriBerg möta Daniel Fjellström musikaliskt.