Vi byggde ett kollektivhus!

Sara Hallström

I ett unikt samarbete med Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har den ideella föreningen Kollektivhus i Malmös (KiM) medlemmar fått vara med och ta fram ett nytt, modernt och energieffektivt hus i norra Sofielund. Syftet är att skriva en bok för är att visa upp och sprida ett mycket lärorikt och inspirerande exempel. Att kunna välja ett boende med ökad grad av gemenskap och samarbete har allt från sociala och demografiska till miljömässiga och hushållsekonomiska skäl.


Organisatoriska arbetsmiljörisker

Lisbeth Rydén

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större andel av rapporterade besvär, ohälsa och sjukfrånvaro i samhället. Bokprojektet baserar sig på ett av AFA Försäkring finansierat forskningsprojekt som 2010-2015 har bedrivits vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, CTA, vid Malmö högskola. Boken beskriver en i forskningsprojektet utvecklad metodik för att bedöma organisatoriska arbetsmiljörisker.


En sommar med Scen Österlen

Lalla Thord

Boken handlar om Scen Österlen, en barn och ungdomsteater med och för barn och ungdomar. Det är en ideell teaterförening som har funnits sedan 1999 i Simrishamn. Teatern sätter upp musikaler och julshower som berör barn och ungdomarnas verklighet. Sedan starten har ca 500 föreställningar spelats av tusen barn och ungdomar. Teaterns vision är att stärka individen, att försöka få barnen att känna sin egen styrka, sin egen person och den egna kreativiteten. Det är en amatörteater med professionella ledare.


Vägen till social Innovation – Cancerkompisar.se

Alexandra Lellky, Cancerkompisar

Cancerkompisar vill skriva en bok och berätta om hur allt började, från idén vid köksbordet till förmedlingstjänsten Cancerkompisar.se, den sociala innovationen. Hur gick det till? Vem tog vi hjälp av? Hur tänkte vi? Vad vi gjorde för att uppnå det som vi är idag, från två Cancerkompisar till idag tusentals. Om Cancerkompisar delar med sig av sin resa tror vi att vi kan vara med och bidra till att inspirera andra att förverkliga sina drömmar och samtidigt göra nytta.


E-bok ’Skörda Regnvatten’ Ett koncept för hållbart trädgårdsbruk

Eva Mathiasson

Hur länge kan vi vattna med dricksvatten? Frågan gäller en av de viktigaste miljöfrågorna till följd av förväntade klimatförändringar, gamla och underdimensionerade kommunala ledningar samt att dagvatten går orenat ut i sjöar och vattendrag i stället för att filtrera ner till grundvattnet genom jordlagren och på så vis renas. I föreningen ”Trädgården som Livsrum”, har vi arbetat med dessa frågor, till största delen ideellt, sedan 2008. Under tiden har ett nytt trädgårdskoncept utvecklats. I konceptet ingår att skörda, lagra och använda sig av regnvatten i trädgårdsodlingen för att göra sig mindre beroende av kommunalt renat vatten.  I konceptet ingår också andra sätt att minska vattenförbrukningen och sårbarheten.


När ditt barn inte äter

Kajsa Lamm Laurin

I den rika flora av litteratur som riktar sig till föräldrar, finns idag många böcker om VAD barn bör äta och HUR man lagar till detta. Det är däremot svårt att finna forskningsbaserad kunskap om hur man som förälder gör när barnet äter alldeles för lite, eller inte vågar smaka på nya saker.  Syftet med boken och projektet ”När ditt barn inte äter” är att synliggöra att det kan finnas svårigheter i barns ätutveckling och ätande, samt att ge föräldrar, närstående och andra en gedigen kunskapsplattform för att hjälpa barnet.