Kommersialisering av integrerat vattenbruk

Johan Ljungquist, Scandinavian Aquasystems

Globalt är vattenbruk den i särklass snabbast växande sektorn inom livsmedelsproduktion och har varit det de senaste decennierna. I Sverige har vattenbruket däremot minskat under de senaste åren. Vi vill skapa ett bärkraftigt integrerat vattenbruk med fisk- och skaldjursproduktion på den skånska landsbygden samt driva en process mot att skapa en nationell testbädd för vattenbruk i Skåne.


Mobil gödselseparering – lönsamt & hållbart för svenskt lantbruk

Filip Celander, Agrilogik

Svenska mjölkbönder lägger varje år en förmögenhet på att köpa in strömedel, som är det bäddmaterial djuren behöver för att må bra och inte få skador av att vara inomhus. Konceptet med gödselseparering, för att kunna återanvända strömedlet, kan öka mjölkböndernas lönsamhet och samtidigt minska deras beroende av prisutveckling på marknaden. Det övergripande syftet med projektet är alltså att underlätta för ett skånskt lantbruk som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart.


Akvaponisk CSA

Niklas Hjelm, Hemmaodlat

CSA står för Community Supported Agriculture (andelsodling). Genom att köpa en andel i en odling får konsumenten utdelning genom lokalt producerade grönsaker. För att producera grönsakerna på ett hållbart sätt har vi valt att göra det med hjälp av akvaponik. I en akvaponikodling reduceras användandet av gödsel till ett minimum då vi med hjälp av fiskar i ett slutet system omvandlar fiskens avföring till näring för växterna. Vi ska sätta upp en kommersiell akvaponikodling på Augustenborgstorget i Malmö. Odlingen kommer producera mat till 8-10 personer varje vecka året om. Eftersom odlingen är liten så är utbildningsvärdet av största vikt.


ALC – Autorelease Life jacket Container

Johan Andersson, Marsafe AB

Marsafe håller på att ta fram ett nytt system för lösgörande av livvästar ombord på fartyg, ALC-Autorelease Life jacket Container. Dagens livvästlådor är haspade/plomberade och problem uppstår om ett fartyg sjunker utan att någon öppnar dessa lådor manuellt, varpå flera hundra livvästar följer med fartyget ner. Marsafe har tagit fram ett nytt system som möjliggör att livvästarna i livvästlådorna släpps ut automatiskt om lådan inte blivit öppnad manuellt.


Cyclicor – uppskalning av produktion av giftfria polymerer

Kristofer Cook, Cyclicor AB

Cyclicor AB är ett avknoppningsföretag från Lunds universitet, det baseras på en patentsökt teknik som utnyttjar en grön-kemi-strategi för tillverkning av byggstenar för industriella polymerer, polykarbonater och polyuretaner, helt fria från bisfenoler och isocyanater, som vanligtvis används i kommersiellt tillgängliga polymerer.


Personalisering & anpassning av rullstolar

Thomas Klevås, Funwheels of Sweden AB

Projektet syftar till att testa och ta fram produktionsteknik och produkter för att skapa en ny generation tillbehör till rullstolar. Flera av de effekter som vi kan leverera med våra produkter kan ge förbättrade möjligheter för bland andra handikappidrotten i form av sponsorpengar, för vården med minskade kostnader (idag stjäls rullstolar för 1 MSEK årligen bara på Karolinska Universitetssjukhuset) och för privatpersoner med tillgång till bättre, effektivare och mer attraktiva hjälpmedel.


Utveckling av ett mätsystem för utvärdering av hästars motoriska hälsa

Josefin Starkhammar

Det finns ett stort problem med att hästars motoriska hälsa i princip enbart bedöms på ett subjektivt sätt idag, genom att man bara tittar på hur hästen ser ut att röra sig. Syftet med projektet är att komma till rätta med problemet genom att utveckla ett mätsystem som kan användas som hjälpmedel i bedömningen. Ett sådant system skulle bespara hästnäringen stora pengar då hästars motoriska hälsa skulle kunna övervakas på en daglig basis i samband med träning utan att veterinär behöver kopplas in förrän en skada verifierats.


Utveckling av InfinityCarrier

Niklas Najafi, Najell AB

Najell AB lanserade 2014 den prisbelönta barnprodukten SleepCarrier som kan användas på 4 olika sätt. SleepCarrier kan användas som en horisontell bärsele för sömn, en madrass, en mjuklift och en ”babynest”. Det här projektet syftar till att ta fram en produktionsfärdig prototyp av konceptet InfinityCarrier som är en ny typ av bärsele där användarens axlar inte belastas överhuvudtaget.