Gamla Idéer-nya produkter

Mikael Westerberg

Mängder av produkter, redskap och metoder har kommit ur bruk och fallit i glömska. Projekt går ut på att samla in sådant som förtjänar att användas igen, undersöka nyttan och vid behov nytillverka och återlansera genom etablerade producenter och återförsäljare. Först ut är den gamla koklådan. Nyttan är mångsidig: stor energibesparing, gratis varmhållning, godare långkok, ingen vidbränd mat. Lådan kan användas som torrskafferi och för räddning av djupfryst mat om frysen går sönder eller drabbas av strömavbrott.


Cykel Sulky

Lycke von Schantz

Cykel sulkyn är en produkt som, med hjälp av det smidiga dockningssystemet, fungerar både som en Cykelsits och en enkel sulky i en och samma produkt. Den primära målgruppen är föräldrar, män, kvinnor, mor- och farföräldrar och andra vuxna som skulle tänka sig köra barnvagnen och/eller cykla med barn. Produkten löser tillexempel problemet då en förälder lämnar på förskola med cykel och den andra hämtar till fots.


Ny metod för diagnos av lungsjukdom

JP Respiratory Technology AB/Jakob Löndahl

Lungsjukdomen KOL är enligt världshälsoorganisationen WHO den fjärde vanligaste dödsorsaken globalt och dess utbredning ökar. Av de drygt 200 miljoner människor som lider av KOL dör 3 miljoner årligen. I Sverige är 500 000 till 700 000 personer drabbade. ADT-instrumentet är världsunik och patentsökt. På sikt har metoden potential att revolutionera diagnosmöjligheterna för lungsjukdomen KOL och därmed bromsa sjukdomsförloppet hos miljontals människor världen över.


Tillfälligt individanpassat stöd – TIS

Camilla Norberg Hansen

Tillfälligt Individanpassat Stöd – TIS, är att erbjuda en resursperson som systematiskt arbetar med att koordinera insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Tjänsten är en flexibel insats och innebär en utveckling av den nuvarande insatsen rådgivning och annat personligt stöd (LSS 9§1) och bidrar till att öka kvaliteten och effektiviteten i stödet som erbjuds individer inom personkretsen för LSS. Det är barnets aktuella behov som styr inriktningen på insatsen, men även förändrade förutsättningar i samhället så som teknikutveckling och annan kunskapsutveckling.


Validering av tensid för kosmetika- och egenvårdstillämpningar

Enza Biotech AB/Maria Andersson

En ny process för att tillverka biobaserade och funktionellt överlägsna tensider för såväl formulering av läkemedel som tillsatsämne i kosmetika och egenvårdsprodukter. En helt ny och unik process för tillverkning av alkylglykosider med lång sockerkedja, en tensidtyp som inte tidigare har varit möjlig att framställa med traditionell kemi. Processen är tillsammans med den typ av tensid- komposition som tillverkas patentsökt i två olika patent.


Film och rörligt media Nya verktyg för finansiering av entreprenörer

Ideon Innovation, Lunds Business Incubator AB/Katarina Scott

Idag är det dryga transaktionskostnader när entreprenörer skall söka resurser till sitt nystartade bolag inte minst på en internationell marknad. Målet är att korta tiden för nystartade bolag och projekt med internationell potential och som vill rekrytera investerare, samarbetspartners eller medarbetare. Att använda professionella filmare och storytellers för att skapa företagen i Lund Business Incubator företags/produkts/investeringsfilmer och därmed maximera genomslagskraften på budskapet nationellt och internationellt.


Intelectual property stratigy development

N-tigen Insights, AB/Bradley Thatcher

N-tigen Insights fokuserar på att utveckla unika reagens, N-timer ™-molekyler, för att fylla otillfreds- ställda behov vid detektion av intracellulära proteiner i levande celler. N-timer-molekylen är en liten utvecklad peptid med hög selektivitet och specificitet vid bindning till målproteinet och förmåga att tränga in i levande celler med ett antal normala biologiska funktioner som endocytos, diffusion, pinocytosis etc. Väl inne i cellen finner N-timer molekylen sitt mål och binder (underlätta visualisering av proteinet) eller lämnar cellen på ett ofarligt sätt.


Design som drivkraft för morgondagens bärbara mode med funktion och mobil teknologi

IOAKU AB/Fanny Ek

Kopplingen mellan mode och teknik förutspås bli de kommande årens stora trend. Marknaden är ny och fler konsumenter väljer att investera i bärbara produkter som förenklar vardagen. I samma produkt skulle man kunna kommunicera mellan två eller flera personer utan att behöva svara i telefon vid ett viktigt möte, titta på din telefon under en affärslunch, störa din dotters lektion eller din bästa vän som har kvalitetstid med sin partner. Att förmedla vad man känner i stunden. Att kunna ersätta känslor och tankar, det du vill säga, genom teknikens utveckling och tillsammans med fantastiskt åtråvärda modeprodukter.