Adore Yourself

Arijola Delija

Om fler unga fokuserar på ett sundare ideal kommer det att medföra att de mår bättre genom att ha sundare levnadsvanor. All den energi och tid som går åt till att tänka på vad man äter och hur man ser ut skulle de istället kunna använde till att först och främst stärka sig själv och må bra. Adore yourself är en webbkurs där unga lär sig om kroppen, mat, träning, självförtroende och självkänsla på ett roligare sätt som inspirerar och motiverar till att verkligen acceptera sig själv precis som man är.


 

Lund i Fokus

Magnus Nylander

Vad är det som gör Lund till Lund? Kunskapskabarén är ett unikt koncept som skapar en mötesplats mellan improvisationsteater och den akademiska världen. Ett möte mellan klokskap och dårskap. Till detta unika möte bjuds publik in för att dela sina funderingar och tankar med andra, men också för att få nya perspektiv och eventuellt svar på nyfikna frågor.


 

The Conference by Media Evolution

Media Evolution/Martin Thörnkvist

The Conference by Media Evolution är en internationell mötesplats för människor som vill förändra världen och har det rätta engagemanget att göra det. Under två dagar deltar 1 000 personer i en konferens på Slagthuset i Malmö. Ytterligare 1000 personer deltar i workshops, master classes och meetups med det lokala samhället under veckan kring konferensen. Deltagarna är beslutsfattare och kreatörer, den gemensamma nämnaren är att de arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt och är fast beslutade om att de har makt att förändra världen från sin horisont.


 

VÅR TID PÅ JORDEN

Tuula Sjöholm

Tillsammans med Malmö museer skapas en utställning som kopplas till ett antal relevanta föreläsningar. Evenemanget baseras sig på boken ”VÅR TID PÅ JORDEN” – välfärd inom planetens hållbara gränser – skriven av Prof. J. Rockström och NG-fotografen Mattias Klum. Utställningen vänder sig till barn (speciell ”känna – på” bildutställning för barn), skolungdomar, studenter, allmänhet, företag och kommuner. Alla skall ha möjlighet att uppleva jordens skönhet men också dess skörhet.


 

Experimentera mera

Fredrik Naversten

Målet är att knyta Tekniska museet och eventuellt andra science center i Skåne till skolorna och därmed ge alla elever en möjlig kontaktyta med forskarvärlden. Syftet är att öka intresset och lusten för de naturvetenskapliga ämnena, balansera teorin med experiment dvs möta de elever som har en lärstil som är mer fokuserad på att experimentera än att plugga teori samt att sprida förståelsen och insikten för den vetenskapliga metoden och speciellt visa på samspelet mellan experiment och teori.


 

Skånska Cancerkompisar ur 10 anhörigperspektiv

Cancerkompisar/Inga-Lill och Alexandra Lellky

Cancerkompisar är en förmedlingstjänst där anhöriga till cancerdrabbade får kontakt med andra i samma situation. Förmedlingstjänsten är öppen och gratis för alla från 13 år och uppåt. Cancerkompisar drivs som en ideell förening och grundades 2013 och brukar benämnas som en social innovation. Målet är att Intervjua 10 personer som har olika relation till cancer som underlag till 10 poddradiosändingar för att nå ut och sprida att Cancerkompisar finns så att ännu fler kan stöttas. Genom att sprida kunskapen kommer arbetsgivare att inse att det är nödvändigt att se till hela cancersituationen, såväl den cancerdrabbade som den anhörige.


 

README

Anagram Live AB/Yasemin Arhan Modéer

Läsfrågan är vår mest akuta samhälls-, kultur- och demokratifråga. Inte bara för att kompetensen för läsförståelse dyker så snabbt, utan också eftersom läsfrågan skär igenom alla grupper och samhällslager. Ett problem med läsfrågan är att de grupper och branscher som berörs mest sällan eller aldrig möts. Skolan, biblioteken, bokbranschen och forskarna diskuterar alla på sina håll. Det vill README ändra på. README kommer att vara årligt återkommande konferens om läsning.


 

Kunskapsprojektet Löddeköpinge Stavkyrka

Föreningen Viking Foundation/Lena Olofsson

Viking Foundation är en ideell förening som arbetar med rekonstruktion av ett vikingatida kulturlandskap med odlingar och byggnader, kunskapsspridande och med att ge en mer nyanserad och verklighetsnära bild av skånsk vikingatid. Den första stavkyrkan (1025) är en av Skånes tidigast daterade kyrkor och den äldsta kända utanför Lund. Stavkyrkan ska rekonstrueras i full skala och på sin ursprungliga plats.


 

Visualiserad vetenskap

Imaging Resource AB/Sten Sturefelt

Projektet går ut på att skapa en utställning med bilder av osynliga objekt. Med osynliga objekt avses att de inte är synliga för blotta ögat. Bildmaterialet i utställningen består av mikroskopbilder skapade med elektronmikroskopi som sedan redigerats och färglagts för att skapa en ny typ av visualisering. Dessa bilder skapas i gränslandet mellan vetenskap och konst och kan således vara både fascinerande, informativa och vackra.


 

Innovation in Mind

Lunds universitet – Innovation in Mind/Elisabet Johnson

Innovation in Mind 2014 – ”From Knowledge to Action” – är en årligt återkommande mötesplats som fokuserar på dialog, delaktighet och ”verkstad”. Fokus är på innovationer och förutsättningarna för att de ska kunna uppstå, att uppmuntra nya tankebanor, att bidra till ett bättre innovationsklimat och att vara en katalysator för nya samarbeten och konstellationer, genom att sammanföra dagens och morgondagens ”thinkers”, ”doers” och ”movers” representerande vitt skilda bakgrunder, kunskaper och tankebanor.


 

Bok om Draka Kabel i Ystad, redovisning av forskningscirkel

Lars Berggren Kabelfabriken

Draka Kabel i Ystad med 93 anställda lade ner sin verksamhet 2010. Genom initiativ från studieförbundet ABF och Centrum för Arbetarhistoria/Lunds universitet, har anställda i produktionen med stöd av IF metall och ABF tillsammans bedrivit en forskningscirkel som startade i januari 2010. Detta har resulterat i bilder, texter om företagets historia, den livaktiga idrottsklubben och porträtt av anställda vid fabriken. Målet är att kunna publicera boken om Draka Kabel under 2014.


 

En Metafor för Demokrati

Föreningen Dunkelbyrån/Albin Balthasar

Projekts idé är att utveckla den unga, mångdisciplinära scenkonstformen ”metaforbrottning” som demokratiskt forum. Genom en serie metodutvecklande workshops och ett antal publika arrangemang i Malmö och Helsingborg kommer projektet under hösten 2014 att öppna upp och popularisera metaforbrottning som arena för samhällsdebatt och interkulturell dialog på flera språk.