Utveckling av fadderprogram för ungdomar i Malmö

Drivkraft Malmö startade sin verksamhet i augusti 2011 med mål att vara ett bollplank och stöd för elever i vardagen. Fokus är på elever och deras familjer i åk 6-8 med en erbjudan om en fadder för den enskilde eleven och en mentor för hela familjen.

Husforskarprojekt i skolan

Forskningsnätet Skåne (FS) som drivs av skolor vill stärka kontakterna skola–forskning med utgångspunkt i behov och önskemål från elever och lärare. Två huvudmål finns som kan sammanfattas med ”vetenskaplig förståelse” resp ”vetenskaplig förmåga”. Att öka elevernas förståelse för forskning – ingen elev ska gå ut skolan utan förståelse för vad forskning är, hur forskare angriper problem och vilken roll forskningen spelar i samhället. Det andra målet är att bidra till att hitta och stödja elever som verkar ha särskild fallenhet för forskning.

Urban biodling – biodling och pedagogik i närmiljö

Syftet med projektet är att skapa ett bestående nätverk för samverkan mellan olika intressenter från den sociala ekonomin, förskolor och skolor, fastighetsägare, med flera, för att utveckla och främja urban biodling i Malmö.

Didici AB – Samverkansinlärning

SI-ledarskap är en innovativ pedagogik som inte har testats i en vidare utsträckning på grundskolenivå och aldrig inom näringslivet. SI-ledarskapet kan vara en viktig lösning för att höja den svenska grundutbildningen och höja läraryrkets status.

Trädfinnaren

Projektet syftar till att ta fram, utveckla och lansera Trädfinnaren, ett pedagogiskt verktyg för barn i skolans tidiga år. Verktyget består av ett program för surfplattor, en app, tillsammans med en tillhörande handledning. Målet är att på ett roligt och underhållande sätt locka ut barn i naturen
och lära dem om träd och årstidernas växlingar i naturen
samt träna barnen i att observera sin omgivning.

Helamalmö – Stjärnresan

Ungdomsorganisationen helamalmö™ startades av Malbas Basket 2004. Syftet med verksamheterna och projekten är att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att träffas och utvecklas. Stjärnresan är en novelltävling och skrivprojekt som sedan 2006 skapat stort engagemang bland sjätteklassare i Malmö. Forskare på Malmö Högskola har beskrivit Stjärnresan som ett ”utomordentligt koncept för att få unga människor intresserade av litteratur och kunskap, skola och utbildning, men även för sig själva – sina egna liv och sina egna berättelser”.