Parforce S-Tonjägarna

Skånes Jakthorn bildades 1983 och är en av två etablerade blåsorkestrar för Jakthorn i Sverige. Projektet motiveras av idén att skapa en ny blåsorkester endast för Parforce S-Jakthorn, som skall utmynna i ytterligare en unik tillgång för musikälskare.

Beyond the Preludes

Utgivning av åtta musikanalytiska texter, forskningsresultat som växt fram under lång tid, och som kan tillföra musiker ny kunskap och utmana musikanalytiker med kontroversiella synpunkter.

Nycirkusopera

En föreställning där opera/körsång får möta nycirkus. Utgångspunkten är att arbeta med någon av de mindre barockoperorna. Samtal har startats med Cirkus Cirkör (med säte i Stockholm) och med Cirkus Saga ifrån Malmö.

Galakonserter med Lundalands filharmoniker

Med stora galakonserter i logar, ridhus och andra okonventionella platser sprider Filharmonikerna klassisk musik på landsbygden dit andra orkestrar inte når. Konserterna präglas av feststämning och solisterna håller världsklass.

Internationell Kompositionsbeställning

En exklusiv internationell kompositionsbeställning för den svenska internationella toppsopranen Lisa Larsson och fem symfoniorkestrar.

Publikation av franska och svenska flöjtpedagogiska texter från 1700- och 1800-talen

Det finns ett stort behov att sprida kännedom om och tillgänglighet för flöjtkompositioner och flöjtpedagogiska texter från 1700- och 1800-talet. I nuläget är dessa material i princip helt okända av professionella flöjtister och forskare.

CD-inspelning av skånsk barockmusik – Buxtehudekantater

Utgivning av CD-skiva med ett verk av en skånsk barocktonsättare, Dietrich Buxtehude (1637-1707) framfört av skånska sångare, solistensemblen Vox Scaniensis.

Johannespassionen Södra Mellby kyrka

Syftet är att Johannespassionens budskap ska nå ut till nya grupper av människor. Kiviks församling framför Johannespassionen för att erbjuda församlingsmedlemmar och allmänhet ett professionellt högkvalitativt framförande i ett område där det musikaliska utbudet av naturliga skäl är mindre än kring de större städerna

Musikaliska möten på djupet/Mellby Atelier

Projektet ger musiker möjlighet att träffas utan alltför stor egen administrativ och ekonomisk börda. Dessutom har ”Musik i Syd” ett ”know how” och kontaktnät som möjliggör skapande och givande möten som resulterar i nya musikaliska dimensioner.

Kammarmusik på Saltimporten

Det saknas ett kammarmusikaliskt forum i Malmö. Tanken att kombinera musik med mat, dryck och umgänge i ett nytt forum utanför de traditionella konsertscenerna för att locka såväl vana som nya lyssnare.