Lost in Stångby

”Lost in Stångby” är en snabb och rolig kortfilm som handlar om den något bufflige företagsledaren Lars som raskt måste ta sig till Peking för ett viktigt affärsavtal.
Det är bara att ta tåget till Kastrup för att sen hoppa på flyget. Trodde Lars.
Ett litet misstag i stressen gör att Lars stiger på tåget som går åt fel håll.

Multi Culti Catering

Multi Culti Catering är ett socialt företag som fyller ett behov på marknaden med ett unikt cateringutbud samtidigt som det skapar anställning för kvinnor med utländsk bakgrund. Multi Culti Catering bygger på att arbetslösa kvinnor från bland annat Eritrea, Kosovo, Irak, Somalia, Afghanistan och Iran, med erfarenhet av matlagning av delikatesser och enklare ”husmanskost” lagar mat från sina respektive hemregioner och hemländer.

Pappershjälmen

I växande och allt mer kompakta storstäder runt om i världen spelar cykeln en allt större roll i vår dagliga transport. I de flesta storstäder har system med lånecyklar blivit allt mer populärt. Den spontana cykelanvändaren, turisten och pendlaren kan smidigt hyra en cykel i en del av staden och lämna tillbaka den i en annan till en minimal kostnad. Den återanvändningsbara pappershjälmen ger en stor samhällsnytta med att erbjuda ett livsviktigt skydd på ett smidigt och enkelt sätt.

Innovation på landsbygden – Lokalt ägd hemtjänst

Syftet är att utveckla och stärka en ur många perspektiv långsiktig och hållbar servicenivå inom äldrevården på landsbygden, genom att utveckla en spridningsbar metod för skapandet av en lokal, brukarägd hemtjänst. En värdegrundsbaserad hemtjänst där brukarna har inflytande över både verksamheten och det överskott som genereras, samtidigt som det skapar arbetstillfällen lokalt och dessutom med positiv påverkan på miljön.

Uppstart – kunskapscentrum för mångfald

För att samla den kunskap och erfarenhet som Xenofilia har fått med arbetet av ”Kryddor från Rosengård” satsas nu på att skapa ett kunskapscentrum för mångfald i Rosengård. Xenofilia kommer 2013/2014 flytta in i huset Botildenborg som kommer bli ett hus fyllt med olika aktiviteter som kretsar kring mat, mångfald, sociala innovationer och utbildning. Hjärtat i Botildenborg kommer att vara ett undervisningskök för utveckling av ”Kryddor från Rosengårds” olika tjänster.

Demokratisering av livemusikbranschen

En global online marknadsplats där vem som helst kan föreslå, marknadsföra och boka konserter. En direkt koppling mellan artister, musikställen och publik ska kapa kostnader och matcha utbud med efterfrågan. Projektet är baserat på idén att alla artister skall ha möjligheten att få sina konserter och turnéer bokade runt om i världen varhelst dom har fans, utan några ekonomiska risker och utan geografiska och sociala hinder.

Tapasin och dess reglering av MHC klass I

Projekt syftar till att validera ett fragment av tapasin att användas som ett funktionellt immunmodulerande verktyg specifikt för tumörceller, att antingen användas ensamt eller i kombination med MHC-I-bindande immunogen peptid.

Utveckling och patentansökan av ny läkemedelskandidat mot blodförgiftning

Sepsis (blodförgiftning) är en allvarlig sjukdom mot vilken det inte finns några godkända läkemedel. Syftet med att genomföra detta projekt är att göra det möjligt att utvärdera protein p33 som ett nytt läkemedel mot sepsis. Planen är att söka patent på protein p33 samt göra kompletterande studier för att kunna möjliggöra en kommersiell utveckling av substansen till ett framtida läkemedel.

Dig-Indie

Dig-Indie är en mobil applikation för att sälja digital musik på live koncerter och festivaler.

Speximo

Speximo erbjuder teknologi för att stabilisera emulsioner (blandningar av olja och vatten, som finns i livsmedel, kosmetika, färg, läkemedel, etc.) utan att använda ytaktiva kemikalier (ytaktiva ämnen, tensider etc.).

Beehave

Beehave ska tillverka och sälja en helt ny typ av bikupa (Beehave) som kan ”rädda världen” och sätta stopp för misshandeln av bin. Om biodling ökar som en del av trädgården/hushållet så ökar antalet bin och sprids jämnt över landet vilket bidrar till en bredare pollinering av grödor och naturliga växter. Pollineringen är livsviktig för landets odlade livsmedel och ägaren till bikupan blir belönad med honung.