Bildning

Den Dolda Kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott

Projektet avser realiseringen av utställningen Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott. Dess syfte är att ge allmänheten kunskap om villkoren för svenska kvinnors maktutövning genom historien och hjälpa till att grusa tanken om att det skulle saknas starka kvinnliga förebilder.

Fysicums historia på storbildsskärm

Målsättningen med projektet är att presentera Fysicums historia på storbildsskärm på ett levande och nytänkande sätt genom att dela upp historien i cirka 30 skeenden där varje skeende har 16 slides som läses vardera på 3 minuter.

Bok med titeln: En kväll på Heimdall

Sällskapet Heimdall är ett bildningssällskap, grundat 1891, som främst verkar genom kvalificerade föreläsningar. Boken är en sammanställning av de 30 bästa föredragen under 2000-talet.

Kunskapens träd – en poddradioserie i tio delar

Projektet utgörs av produktion av en poddradioserie i tio delar med namnet Kunskapens träd.
Den tar med lyssnaren på en både fascinerande och reflekterande populärvetenskaplig odyssé på tvärs genom olika ämnen.

Berättarbussen Malmö – The true story

Med utgångspunkt från ungdomars egna upplevelser i Malmö vill ”Malmö – the true story” bidra till att forma ett nytt sammanhållande kitt som går över etniska, sociala och kulturella gränser. Pjäsen ”Third Generation” (3G) står som modell. Kraften i pjäsen är att den sammanföra olika grupper med olika erfarenheter och istället för att varje grupp definieras av sin historia eftersträvas fokus på en gemensam framtid med ömsesidig respekt.

We Have A Dream

Projektet vill väcka engagemang hos unga och inspirera dem att utveckla handlingskraft och ledarskap.
Med hjälp av bildens kraft och fängslande berättelser lyfta fram starka och modiga förebilder.

Litteraturbaren

Litteraturbaren arbetar med att i avspänd krogmiljö skapa högklassiga kulturevenemang som utmanar gränserna mellan författare och läsare, mellan det skrivna och talade ordet liksom mellan scen och salong. Man rör sig även fritt över gränserna mellan litterära genrer och uppmärksammar därför allt från poesi till roman/novellkonst och faktabaserad litteratur.

Projektledare för förberedelserna inför Fotocenter i Malmö

Planering av etableringen av ett fotocentrum i Malmö, som ska bli Skandinaviens ledande plats för fotografi. Malmö Fotografiska Center blir en träffpunkt för alla fotointresserade, och därför kommer delar av lokalerna att hyras ut till till exempel studiofotografer, produktionsbolag, kommunikationsbyråer och liknande verksamheter. Öppning är planerad till 2016.