Wherever we go

”Wherever we go” är ett innovativt dokumentärprojekt som genom intima personporträtt utforskar människans förhållningssätt till döden på olika platser i världen. Det är också ett utforskande av hur dokumentärt filmande i Virtual Reality med nya tekniska lösningar tillsammans med abstrakt interaktiv ljuddesign och abstrakta taktila element kan skapa upplevelser som bjuder in deltagaren i det innersta rummet hos personer som på olika sätt bemöter döden. Projektet kommer att bli ett helhetskoncept där klassiskt dokumentärfilmande och VR-filmande ger varandra mervärde och tillåter oss att använda vardera medias möjligheter för att kunna dyka så djupt in i människans inre rum som möjligt.

foto: Torbjörn Lagerwall.