Wherever we go – Filosofiska utforskningar i Virtual reality

Vi vill utforska hur vi med hjälp av nya innovativa tekniska lösningar kan berätta viktiga historier på ett helt nytt sätt. Vi vill även utforska frågeställningarna: Vad uppfattas som värdefullt i livets slut? Vad är värdefullt för närstående? Hur påverkas rätten till en värdig död av yttre förhållanden och samhällsstrukturer? Vår hypotes är att svaren på dessa frågor kommer att variera beroende på plats, samhällsskick och religiös övertygelse.