Violinistprofessur för Musikhögskolan i Malmö

Storm Ytterligare tre års finansiering av Musikhögskolans violinistprofessur för Marika Fältskog.