Uruppförande av kammarmusikverket Nattviol

Uruppförande och inspelning på Ribbingsbergs Konsert och Galleri av kammarmusikverket ”Nattviol” för sång, röst, gitarr och cello av Johannes Jansson med text av Peter Gärdenfors.