UNGAs plattform för digitalt undervisningsmaterial

Vi vill skapa en digital plattform där UNGA Musik i Syds kärnverksamhet, via musikläraren, når alla barn i Skåne och därmed stärker kulturens roll i skolan. Genom högkvalitativa filmer om musik, som på olika sätt är kopplade till skolans läroplaner, vill vi erbjuda musikläraren stöd i sin undervisning där kvalitet och kunskap går hand i hand. Genom samarbete med pedagoger, filmare, musiker och forskare i musikpedagogik vill vi säkerställa relevans och hög kvalitet på materialet.