TrojanDC – developing an off-the-shelf immunotherapy to turn cancer against itself

Asgard Therapeutics utvecklar världens första immunterapi mot cancer baserad på cellulär omprogrammering. Vi strävar efter nästa språng framåt med hjälp av Asgards egenutvecklade teknologi för att göra cancerceller synliga för immunsystemet så att de kan attackeras och elimineras. Denna strategi kombinerar cellulär omprogrammering och immunterapi, vilket leder till utvecklingen av TrojanDC, en ny genterapi för att släppa loss immunsystemet på cancern. TrojanDC kommer initialt att utvecklas för en typ av cancer och senare appliceras på andra typer, vilket öppnar upp stora möjligheter för revolutionerande cancerbehandling.