Tillfälligt Individanpassat stöd

En av våra stipendiater från 2014, Camilla Norberg, med projektet TIS- Tillfälligt Individanpassat Stöd, kommer att medverka på Skåne Innovation week, se länk Frukostseminarium 31/5 kl. 7.15                                                       Eftermiddagsseminarium 31/5 kl. 16.15 http://skaneinnovationweek.skane.com/program/en-ny-innovativ-tjanst-tis-tillfalligt- individanpassat-stod/