Tidigare stipendiater

Musik
2022

Musik i Äppelriket

Sällskapet Pro Musica

Målet för festivalen är att skapa starka kulturupplevelser av natur och musik och väcka en nyfikenhet hos besökaren genom en härlig sommarfestival som ger mer än förväntat. Här kan konsertbesökaren lätt att ta steget till guidade vandringar eller utomhuskonserter, liksom den naturintresserade lätt upptäcka musik och instrument de inte visste fanns. Genom att förena två vanligtvis åtskilda intressen, så hjälper de varandra att både synas och stärkas!

Musik
2022

Ravinens musik- och vetenskapsserie

Francisca Skoogh

Det saknas idag ett samlat grepp om vetenskap i relation till konst, kultur, i synnerhet till musik. Det finns idag inget liknande projekt och Ravinen är inte minst geografiskt intressant, då nordöstra Skåne inte har tillgång till den kunskapsaktivitet som återfinns i Lund och Malmö med sina stora universitet. Detta projekt skulle föra ut kunskap och musik till intresserade åhörare som normalt sett inte kan ta sig till stora städer.

Musik
2022

Trelleborg Pianofestival

Trelleborg Pianofestival

Det övergripande syftet är att stötta och hjälpa de främsta pianisterna i början av sin yrkeskarriär. Dels genom konkreta verktyg i entreprenörskap, dels genom att skapa en mötesplats för den utforskande pianisten, ett slags utvecklingscenter där pianister med olika kompetenser och bakgrunder möts och utbyter erfarenheter. Detta kombineras med en utåtriktad verksamhet för att i Trelleborg erbjuda konserter med pianister på högsta nivå.

Musik
2022

Skivinspelning med Hernqvist/Mandelmann project

Aaron Mandelmann

Syftet med Hernqvist/ Mandelmann project är att etablera en modern och samtida ensemble som på ett demokratiskt sätt arbetar tillsammans med musiken för att etablera oss på den internationella jazzscenen som ett arbetande band. Ett jazzband med rötterna i Malmö och där musiken håller högsta konstnärliga nivå och där bandets medlemmar är jämställda både ur ett musikaliskt och ett genusperspektiv.

Musik
2022

Skolturné med Malmö Brasskvintett

Lois Ivarsson

Vårt mål är att få komma ut till minst 15 olika skolor på landsbygden för att underhålla och inspirera ungdomar. Efter konserterna hoppas vi att ungdomarna ska ha lärt sig mer om brassmusik och instrumenten. Ett drömresultat vore att någon av ungdomarna letar sig till en kulturskola och börjar spela. Ett av målen vi har med detta projekt är också att blåsa liv i musiklivet igen efter en lång tids vila.

Musik
2022

Sofielunds Trädgårdskonserter

Laurin Bergcrantz Music Productions AB

I Sofielunds Trädgårdkonserter skapar vi en ny sommarmusikscen i Malmö. Här bjuder vi in internationella artister såväl som Malmöiter eller andra skåningar. Vi engagerar Grammisnominerade artister, sätter ihop tillfälliga konstellationer, skapar nya kontakter och odlar de gamla. Det unika blir att Sofielunds Trädgårdskonserter bjuder på det vi tycker är bra musik, i ett mycket stort begrepp. Vi bejakar det outforskade såväl som det traditionella och låter skapandet stå i fokus.

Musik
2022

Monday Night Big Band & Rigmor Gustafsson, ”THAD JONES 100 YEARS TOUR”

Monday Night Big Band

MNBB vill med detta projekt hylla Thad Jones för hans stora gärning inom storbandsjazzen. Vi vill också fira att den legendariska skivan ”It only happens every time” med Thad Jones/Mel Lewis orchestra och Monica Zetterlund släpptes för 45 år sedan. Vi vill att Thad Jones fantastiska musik ska få nå nya lyssnare i alla åldrar. I projektet ingår även en skivinspelning.

Musik
2022

Inspelningar samt framföranden av Elfrida Andrées samlade verk för violin och piano.

Marcus Bäckerud

Vi vill bidra till en spridning av mindre väletablerad repertoar och en större mångfald i den svenska klassiska musiken. I och med en inspelning av Elfrida Andrées musik för fiol och piano hoppas vi uppnå detta. Inspelningarna ska finnas tillgängliga gratis på digitala plattformar för att både publik och musiker i Sverige och övriga världen ska kunna upptäcka Andrées musik. I förlängningen hoppas vi också kunna sätta Andrée och svensk klassisk musik på den internationella musikkartan.

Musik
2022

Cantica sacra – Inspelning av nyskriven kyrkomusik

Hampus Söndrebo

Syftet är att lyfta fram den nya musik som komponeras för kyrkan, i kyrkan. Kyrkomusiker har ägnat sig åt komposition i alla tider och ofta använt kyrkans egna musikaliska skatter, såsom den gregorianska sången eller den reformatoriska koralen, som grund för nyskapandet. Min musik bygger inte sällan just på gregorianik. Detta är ett seriöst sätt att dokumentera nykomponerad musik i Svenska kyrkan på 2020-talet och för mig ett sätt att förvalta och utveckla traditionen jag verkar i.

Musik
2021

Hommage an Clara

Rolf Martinsson

Målet är att lyfta fram kvinnors komponerande och därigenom bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder i komposition för att inspirera unga kvinnor att söka sig till komposition av klassisk och nutida konstmusik. Jag vill också bidra till att skapa en bättre balans mellan kvinnliga och manliga tonsättares verk inom den västerländska nutida konstmusiken för att göra avtryck i orkesterrepertoaren.

Musik
2021

I want to be an apple

OSAAC – Oriental Swedish Assn. for Arts & Culture

Målet är att genom mer inkluderande och medskapande former, ta fram en föreställning som, efter projektet är slut, kan fortsätta att komma fler till del genom regionala turnéer inom befintlig infrastruktur, t. ex. Salto!:s och UNGA Musik i Syds utbudsdagar och turnéer inom förskola och skola. Om vi, under dessa former, skapar något kvalitativt, intressant och relevant för flera, som uppskattas av publiken såväl som de mer etablerade scenerna, så har vi lyckats.

Musik
2021

Jakthorn – musikalisk jakttradition

Skånes Jakthorn

Vårt främsta mål är att få fler medlemmar till vår ensemble så jakthornstraditionen kan leva vidare och utvecklas i Skåne. Vi hoppas också att fler jaktarrangörer och jaktintresserade får kännedom om denna musikaliska tradition. Dessutom vill vi hela tiden utveckla oss som blåsensemble.

Musik
2021

Inspelning av skiva

Hannes Nyström Bennich

Jag spelar regelbundet på Sveriges jazzscener så som Fasching, Glenn Miller Café, Unity Jazz, Moriskan osv och nu vill jag vidga mitt kontaktnät och komma ut mer i Europa. Målet med inspelningen blir därför att ge ut en skiva som gör det mer möjligt för mig att nå ut till bokare av scener/festivaler runt om i Europa. Samt visa upp vem jag är och vilken musik jag skriver när jag skriver till min egna kvartett.

Musik
2021

Uruppförande av kammarmusikverket Nattviol

Ribbingsbergs Kulturförening

Uruppförande och inspelning på Ribbingsbergs Konsert och Galleri av kammarmusikverket ”Nattviol” för sång, röst, gitarr och cello av Johannes Jansson med text av Peter Gärdenfors.

Musik
2021

Halina – en överlevares berättelse

Idas Apolonia Ekonomisk förening

Vi vill ge ut denna cd-bok för att nå ut med musiken, berättelsen och bilderna från berättelsen som bygger på en dokumenterad sann historia. Pga rådande pandemi och FHMs restriktioner är spelningar/föreställningar inte längre det självklara elementet för att nå publik.

Musik
2021

LUMEN NATURAE – The Light Of Nature

Sebastian Mullaert

Vi kommer att genom detta projekt ges möjlighet att både utforska och dokumentera mötet mellan en musiker med ett nydanande stråkinstrument och klangreferenser åt båda håll i musikhistorien, samt en kompositör och kreatör inom electronica-scenen där ett minimalistiskt uttryck med suggestivt uppbyggda rytmer och sublima klangskiftningar tränger djup in i medvetandet hos lyssnaren.

Musik
2021

En helt vanlig dag! – interaktiv barnföreställning med musik och språk

Moa Nissfolk

Föreställningens övergripande syfte är att bidra till ett brobyggande mellan olika kulturella uttryck. Projektet riktar sig därför till en målgrupp som kanske inte brukar ta del av klassisk musik. Syftet med föreställningens språkliga tema är att skapa ett mer långsiktigt värde för målgruppen genom att också bemöta några av de språkliga utmaningar som målgruppen står inför. Språket är i förlängningen en viktig faktor för känslan av social tillhörighet.

Musik
2021

Musik för Brass, slagverk och orgel. Brass i Öresundsregionen

Jonas Højen Wiik

Syftet med projektet är att skapa ny musik för ensembletypen och därmed berika repertoaren för brassensemble i kombination med orgel och slagverk. Att få yngre komponister att skriva för denna dynamiska kombination känns både intressant och viktigt samt vara med att skapa verk som hamna på repertoaren för framtiden har alltid varit viktigt för mig. Vidare ser jag möjligheten att binda ihop Öresundsregionen genom musiker från båda sidor Öresund för att sedan turnera i både Danmark och Sverige med detta spännande program av nyskriven musik i kombination med annan originalmusik för besättningen. CD-n som avslutar projektet kan både ses som en dokumentation och som en fortsättning.

Musik
2021

Sundsgården Baroque – International Summer Course for Singers and Instrumentalists

Sundsgårdens folkhögskola

Projektet är ett samarbete mellan Sundsgårdens folkhögskola, Musikhögskolan i Malmö och Concerto Copenhagen och syftar till att internationellt etablera kursen Sundsgården Baroque – International Summer Course for Singers and Instrumentalists. Syftet är också att deltagarna genom samspel – på olika nivåer – tillägnar sig praktiska färdigheter och estetiken i historisk uppförandepraxis under ledning av Peter Spissky och andra välrenommerade barockmusiker från Öresundsregionen.

Musik
2021

Musik i Klockaregården – Kammarmusik med slagverk

Johan Bridger

Syftet med projektet är att skapa ett levande musikcentrum i Norra Mellby med en kammarmusikscen där slagverk är i fokus. Intentionen med vårt unika koncept är att publik i alla åldrar ska få uppleva trummor, trä-, metall-, och melodi instrument som har en enorm variation av klangfärger vilket ofta upplevs som fängslande. Klockaregården blir en mötesplats för nationellt-, och internationellt erkända artister såväl som unga musikanter från musik-, folk-, och musikhögskolor.