Tidigare stipendiater

Musik
2023

Fred i vår tid – ny nordisk musik för oboekvartett

Firma Joensen, Alvi

Vi vill starta ett unikt samarbete där vi genom workshops hittar ett gemensamt musikspråk som är anpassat exakt till kvartettens fyra musiker, och som tar fram deras individuella styrkor. Genom att skapa ett ljudlaboratorium, kan musikerna och kompositörerna hjälpa varandra att förstå möjligheterna och begränsningarna hos just dessa instrument. Temat för projektet är att undersöka om det är möjligt att uttrycka fred genom musik. Krig har skildrats på många sätt genom tiderna, men hur låter fred?

Musik
2023

Nyskriven musik för trumpet och piano

Håkan Hardenberger

Syftet är att dokumentera nyskriven musik för trumpet och piano samt ny pianomusik på det ledande skivbolaget BIS och på så sätt få internationell spridning av repertoaren till en större och bredare publik. Albumet kommer att bestå av en angelägen repertoar som ligger mig mycket varmt om hjärtat och som verkligen behöver denna möjlighet för att nå ut till en stor publik.

Musik
2023

Osynliga Rum

Ola Sandberg

Iegor Reznikoff visar att grottmålningar är placerade där resonansen är som starkast. Att använda ljud för att utforska rum är en arkaisk metod som glömts bort. I en tid då ögat placerats på piedestal är det viktigare än någonsin att lyssna. Genom att rikta ljus mot ljud vill jag inte bara själv fördjupa mitt lyssnande utan även bjuda in andra till att göra samma sak. Musiken som skapas i detta projekt är en inbjudan till djuplyssning och därigenom höra det rum i vilken den är skapt och stöpt.

Musik
2023

Kids for Kids – Gåsmors musikaliska sagor

Offstage Kammarmusikförening

Vi vill nå ut till människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med klassisk musik av olika anledningar. Vi ska bli av med de hinder som orsakas av etikett genom att flytta musiken bort från den traditionella konsertscenen. På nya platser skapar vi en mer intim och direkt kontakt med lyssnare. Våra broar symboliserar kommunikation, integration och att övervinna hinder mot ett mer inkluderande samhälle.

Musik
2023

Skivinspelning med folkmusik á capella gruppen Åkervinda

Åkervinda ekonomisk förening

Åkervindas arrangemang bevarar den svenska folkmusiktraditionen samtidigt som de också skapar en ny genre. Gruppen är inspirerade av sångstilar från hela världen så som bulgarisk folkmusiksång, övertonssång, kvartstoner som hörs mycket i svensk folkmusik såväl som i blues. Målet med produktionen är att få icke kommersiell musik att få den plats den förtjänar. De vill också inspirera andra unga kvinnor att ta sitt musicerande på allvar och våga följa sin röst.

Musik
2023

Där vi möts!

Moa Nissfolk

Malmö är en mångkulturell stad vilket återspeglas i personerna på de särskilda boendena och mötesplatserna. Sorgligt nog återspeglas detta inte i konsertutbudet på nämnda platser då repertoaren idag till största del består av svenska visor och schlager: musik som många av de äldre kanske inte har en nostalgisk koppling till. Med en bredare repertoar vill jag inte bara bemöta dem som aldrig annars får ”sin musik” spelad, utan också bidra till ett utbyte av musikaliska upplevelser inom publiken.

Musik
2023

Moderna Musica – Tidens betydelse

Ekonomiska föreningen Moderna Musica i Malmö

Målet med det här projektet samt med vår verksamhet är att vi vill bidra till barn och ungas motivation att fortsätta utforska klassisk musik och att den klassiska musiken ska få leva kvar som en naturlig del av dagens och Malmös kulturliv. Vi vill lyfta fram unga musiker, dirigenter och kompositörer, samt öppna upp ett forum för unga professionella konstnärer och se till att de får möjlighet att verka i Skånes kulturliv efter examen.

Musik
2023

Skivinspelning med Bülows kvartett

Adam Bülow

Vi upplever att på den moderna nordiska folkmusikscenen idag influeras mycket av populärmusik och klassisk musik. Vi upplever däremot att det saknas grupper som med folkmusiktraditionen som grundpelare influeras av improvisationsmusik och jazz i sitt sound och i arrangerandet. Genom att producera detta album så kan vi bidra till att bredda genren med ett perspektiv som inte är så vanligt och förhoppningsvis inspirera andra till att göra nytänkande modern folkmusik.

Musik
2022

Musik i Äppelriket

Sällskapet Pro Musica

Målet för festivalen är att skapa starka kulturupplevelser av natur och musik och väcka en nyfikenhet hos besökaren genom en härlig sommarfestival som ger mer än förväntat. Här kan konsertbesökaren lätt att ta steget till guidade vandringar eller utomhuskonserter, liksom den naturintresserade lätt upptäcka musik och instrument de inte visste fanns. Genom att förena två vanligtvis åtskilda intressen, så hjälper de varandra att både synas och stärkas!

Musik
2023

Spatial Audio Workshop

Inter Arts Center, Lunds universitet

Målet är att utforma en workshop-serie ledd av professionellt kompetenta pedagoger och praktiker som utöver förberedelser genomförs med regelbundna träffar över flera månader och egna uppgifter för deltagarna att lösa i dialog med lärarna/handledarna. Innehållet utformas för att stimulera eget, kreativt skapande och konstnärlig utveckling. Serien riktar sig både till konstnärligt verksamma musiker i allmänhet och studerande vid konstnärliga utbildningar.

Musik
2022

Ravinens musik- och vetenskapsserie

Francisca Skoogh

Det saknas idag ett samlat grepp om vetenskap i relation till konst, kultur, i synnerhet till musik. Det finns idag inget liknande projekt och Ravinen är inte minst geografiskt intressant, då nordöstra Skåne inte har tillgång till den kunskapsaktivitet som återfinns i Lund och Malmö med sina stora universitet. Detta projekt skulle föra ut kunskap och musik till intresserade åhörare som normalt sett inte kan ta sig till stora städer.

Musik
2022

Trelleborg Pianofestival

Trelleborg Pianofestival

Det övergripande syftet är att stötta och hjälpa de främsta pianisterna i början av sin yrkeskarriär. Dels genom konkreta verktyg i entreprenörskap, dels genom att skapa en mötesplats för den utforskande pianisten, ett slags utvecklingscenter där pianister med olika kompetenser och bakgrunder möts och utbyter erfarenheter. Detta kombineras med en utåtriktad verksamhet för att i Trelleborg erbjuda konserter med pianister på högsta nivå.

Musik
2023

Med klingande orglar – Gregoriansk sång på svenska enligt musik hörande Sankta Cecilia till

Collegium Sanctæ Ceciliæ

Denna skivinspelning skulle möjliggöra en spridning av gregoriansk sång på svenska i nutida språkdräkt. Inspelningen skulle vara av både historiskt och musikaliskt värde, samt värna estetiska och teologiska aspekter, men också fylla ett behov som finns hos människor. Vi upplever att det finns en stark längtan efter den här typen av musik – som är både tidlös, existentiell och som samtidigt känns ständigt nydanande.

Musik
2022

Skivinspelning med Hernqvist/Mandelmann project

Aaron Mandelmann

Syftet med Hernqvist/ Mandelmann project är att etablera en modern och samtida ensemble som på ett demokratiskt sätt arbetar tillsammans med musiken för att etablera oss på den internationella jazzscenen som ett arbetande band. Ett jazzband med rötterna i Malmö och där musiken håller högsta konstnärliga nivå och där bandets medlemmar är jämställda både ur ett musikaliskt och ett genusperspektiv.

Musik
2022

Skolturné med Malmö Brasskvintett

Lois Ivarsson

Vårt mål är att få komma ut till minst 15 olika skolor på landsbygden för att underhålla och inspirera ungdomar. Efter konserterna hoppas vi att ungdomarna ska ha lärt sig mer om brassmusik och instrumenten. Ett drömresultat vore att någon av ungdomarna letar sig till en kulturskola och börjar spela. Ett av målen vi har med detta projekt är också att blåsa liv i musiklivet igen efter en lång tids vila.

Musik
2022

Sofielunds Trädgårdskonserter

Laurin Bergcrantz Music Productions AB

I Sofielunds Trädgårdkonserter skapar vi en ny sommarmusikscen i Malmö. Här bjuder vi in internationella artister såväl som Malmöiter eller andra skåningar. Vi engagerar Grammisnominerade artister, sätter ihop tillfälliga konstellationer, skapar nya kontakter och odlar de gamla. Det unika blir att Sofielunds Trädgårdskonserter bjuder på det vi tycker är bra musik, i ett mycket stort begrepp. Vi bejakar det outforskade såväl som det traditionella och låter skapandet stå i fokus.

Musik
2022

Monday Night Big Band & Rigmor Gustafsson, ”THAD JONES 100 YEARS TOUR”

Monday Night Big Band

MNBB vill med detta projekt hylla Thad Jones för hans stora gärning inom storbandsjazzen. Vi vill också fira att den legendariska skivan ”It only happens every time” med Thad Jones/Mel Lewis orchestra och Monica Zetterlund släpptes för 45 år sedan. Vi vill att Thad Jones fantastiska musik ska få nå nya lyssnare i alla åldrar. I projektet ingår även en skivinspelning.

Musik
2022

Inspelningar samt framföranden av Elfrida Andrées samlade verk för violin och piano.

Marcus Bäckerud

Vi vill bidra till en spridning av mindre väletablerad repertoar och en större mångfald i den svenska klassiska musiken. I och med en inspelning av Elfrida Andrées musik för fiol och piano hoppas vi uppnå detta. Inspelningarna ska finnas tillgängliga gratis på digitala plattformar för att både publik och musiker i Sverige och övriga världen ska kunna upptäcka Andrées musik. I förlängningen hoppas vi också kunna sätta Andrée och svensk klassisk musik på den internationella musikkartan.

Musik
2022

Cantica sacra – Inspelning av nyskriven kyrkomusik

Hampus Söndrebo

Syftet är att lyfta fram den nya musik som komponeras för kyrkan, i kyrkan. Kyrkomusiker har ägnat sig åt komposition i alla tider och ofta använt kyrkans egna musikaliska skatter, såsom den gregorianska sången eller den reformatoriska koralen, som grund för nyskapandet. Min musik bygger inte sällan just på gregorianik. Detta är ett seriöst sätt att dokumentera nykomponerad musik i Svenska kyrkan på 2020-talet och för mig ett sätt att förvalta och utveckla traditionen jag verkar i.

Musik
2021

Hommage an Clara

Rolf Martinsson

Målet är att lyfta fram kvinnors komponerande och därigenom bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder i komposition för att inspirera unga kvinnor att söka sig till komposition av klassisk och nutida konstmusik. Jag vill också bidra till att skapa en bättre balans mellan kvinnliga och manliga tonsättares verk inom den västerländska nutida konstmusiken för att göra avtryck i orkesterrepertoaren.