Sommarens konferenser

I slutat av sommaren gebomfördes tre av våra stipendierade konferenser, ”The Bridge” i Köpenhamn, ”Existens Österlen” i Kivik och ”Humorkunskap” på Kulturen i Lund. Tre mycket lyckade och välbesökta konferenser.