Skånska rek

Producera en app med tillämpning som pedagogiskt verktyg (se ovan). Utöver detta primära syfte ska den vara ett redskap för yrkesgrupper såsom landskapsarkitekter, samhällsplanerare, miljöstrateger m fl. För gemena man hoppas vi appen kan väcka intresse för våra alldagliga platser, ge dessa historisk laddning, men även stimulera till framtidsfrågor rörande det skånska landskapet, dess samhällen och infrastruktur.