Skåne kust

John Webb, stipendiat från 2014, har boksläpp för sin bok om Skånes stränder den 26 november kl. 13-16 på Almlof Gallery i Malmö. Det är också vernisage för utställningen ”Trace”.