Pinteg

Genom folkbildning och tekniska lösningar hjälper Pinteg människor att ta kontroll över sin digitala integritet och bidrar på så sätt till ett hållbart samhälle. Visionen är att alla ska kunna ta del av den digitala revolutionen utan att äventyra sin säkerhet”

Pintegs idé etablerades i samband med att GDRP introducerades år 2018. Detta gav konsumenter möjligheten att ta kommandot över vilken digital information som de vill dela med företag. Vad många inte vet är att det emellertid är upp till varje enskild individ att aktivt utnyttja rättigheten för att den ska få verklig effekt.

Som en konsekvens av detta har Pinteg utvecklat en kostnadsfri konsumentlösning som gör det möjligt för konsumenter att på ett enkelt sätt utnyttja sin GDPR-rättighet.
Stort tack till Sten K Johnsons stiftelse som starkt bidragit till att denna tjänst nu finns tillgänglig för alla utan kostnad.

Läs mer och ta del av lösningen på www.pinteg.se