Pilotproduktion för ätbar beläggning

Syftet med denna pilotproduktion är att validera konceptet för att säkerställa att vi kan producera beläggningsalternativen i större volymer och producera dem för fälttest. Dessa steg utförs inte i sekventiell form, utan med en tydlig överlappning mellan olika faser. Vi kommer att testa och validera de olika egenskaperna hos beläggningen under och efter produktionsprocessen. Vi kommer att använda denna kunskap för att optimera och säkerställa att de kan uppfylla kundernas och konsumenternas krav.