Organisatoriska Arbetsmiljörisker

Lisbeth Rydén, som fick stipendium i år, har kommit ut med sin bok om organisatoriska arbetsmiljörisker, ”Komma till tals, komma till sin rätt, komma till rätta med”. Boken riktar sig till chefer, skyddsombud, HR, företagshälsovård, arbetsmiljöinspektörer med flera – som har behov av att förstå, bedöma, hantera och förebygga organisatoriska arbetsmiljörisker.