Nyhetsbrev vinter 2014-15

Det här är första nyhetsbrevet från Sten K Johnsons Stiftelse. Du kommer att få ett nyhetsbrev varje år så att du kan följa med vad som händer med våra stipendiaters projekt. I Nyhetsbrevet kommer vi att sammanfatta året som gått och lyfta fram några av våra stipendiater som exempel. 


Stipendieutdelning 2014

Den 17:e juni i år fick 61 glada stipendiater mottaga sina stipendier på Ekonomihögskolan i Lund. Liksom 2013 var det stor bredd bland stipendierna, allt från att göra arior av moderna hits till elektroniska ledstråk för blinda, självförsörjande förskolor, nytt hjärtinstrument, bärbart mode och bok- och fotoprojekt.

Stipendiater_lr

Uppföljning av stipendier från 2013

Under hösten har vi följt upp de stipendier som delades ut 2013. Det var väldigt spännande att höra hur det har gått i de olika projekten. Sammanfattningsvis är 60% klara med sitt projekt och övriga följer sin plan, men är mer eller mindre försenade i förhållande till sin ursprungliga projektplan.

För oss i Sten K Johnsons stiftelse är det en stor glädje att se att våra stipendiater har lyckats så bra med sina projekt.

En hel del av våra stipendiater, både från 2013 och 2014, har synts i pressen och några har fått priser av olika slag. Här nedan kan du läsa om en del av 2013 års stipendiater och mera information finner du på vår hemsida, www.stenkjohnsonsstiftelse.se

Klicka på bilden för att se förstoring:

Artikel om SKJ

Stipendier inom Bildning

Inom Bildning har ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhult slott” haft stor framgång. Utställningen hade målet att locka 20 000 besökare, varav 4000 studenter. Resultatet blev 32 000 besökare, varav 7 000 studenter. Alexander von Schwerin, som skapade utställningen, fick Eslövs kulturpris.

Poddradioserien ”Kunskapens träd” har haft 1 300 besökare i månaden. Lyssna på www.kunskapenstrad.se

I Projektet Berättarbussen – Malmö – The True story har Stiftelsen Framtidsgenerationen genom en skolturné intervjuat 5 000 gymnasieungdomar. Ungdomarna har fått dela med sig av sina berättelser, se mera på www.vimeo.com/malmothetruestory. Resultatet är en teaterföreställning, ”Vilja väl” som visats på Hipp i Malmö under hösten samt en seriebok ”I hjärtat av Malmö”. Boken har delats ut till alla gymnasieungdomar i Malmö.


Stipendier inom Entreprenörskap

Stipendierna inom Entreprenörskap har utvecklas väl. Kortfilmen ”Lost in Stångby” är en av 120 som har en chans att nomineras till en Oscars för kortfilmer.

Multi Culti Catering, som vill ge invandrarkvinnor i Lund en möjlighet att få egna inkomster genom att laga sitt hemlands mat, har fått sitt professionella kök. Tio kvinnor från Eritrea, Irak och Iran lagar mat som vi alla kan beställa som catering när vi har något evenemang som inkluderar mat av något slag.

Papperscykelhjälmen, som tål regn i sex timmar och som du kan köpa när du hyr en cykel på stan, har kommit ett steg närmare produktion.

Projektet ”Innovation på Landsbygden – Lokalt ägd hemtjänst ” står i startgroparna att testa sin modell i skarpt läge.

Xenofilia, som ska bygga om Botildenborg i Rosengård för att skapa ett kunskapscenter för mångfald, har alla ritningar klara och jagar nu finansiering för ombyggnaden.

Markus Wiklander, som vill demokratisera livemusikbranschen genom att låta allmänheten bestämma vad vi vill se eller höra genom att göra lokala bokningar av konserter, har fullt upp i Malmö och har nu börjat initiera samarbeten i Uppsala, Göteborg och Stockholm.

Projektet ”Tapasin och dess reglering av MHC klass1” har löpt väl och man har funnit att applicerbarheten är ändå bredare än man först trodde.

Utvecklingen av en patentansökan av en ny läkemedelskandidat mot blodförgiftning har utvecklats i rätt riktning och fynden är publicerade i en vetenskaplig tidskrift.

Klicka på bilderna för att se dem större:

Entreprenorskap, Multiculti catering Entreprenorskap, Lost in Stangby

Stipendier inom Litteratur

Inom Litteratur har det publicerats fyra böcker och tre är på gång. Den första boken som blev publicerad var ”Kan konsten bidra till ökat hälsomedvetande”. Österlenakademien har, med hjälp av boken som inkörsport, kunnat stödja näringsliv och kommuner på Österlen inom medicin, hälsosamt boende, arbetspsykologi, konst, musik och litteratur.

Tobias Åkermans bok ”Drömmen om ett barn”, där han på ett fint sätt beskriver sina upplevelser av hur det är att förlora ett barn genom missfall, har fått stor uppmärksamhet. Tobias presenterade boken på bokmässan i Göteborg i höstas och bland andra riksorganisationen för ofrivilligt barnlösa och adoptionscenter kommer att använda boken i sina respektive organisationer.

En annan bok som också fått uppmärksamhet och också presenterades på bokmässan var Susanne Brannebo Anvells ”Vad ska jag tänka på?”. Boken innehåller små tankeövningar och fantasifulla illustrationer – en metod Susanne använde sig av när hennes man var svårt sjuk i cancer och hennes små döttrar var oroliga på kvällarna när det skulle sova. Boken är nu ett bra hjälpmedel för palliativa enheten vid SUS och för kuratorer i deras verksamheter. Barnfamiljer har hört av sig och berättat att boken hjälpt oroliga barn.

”#enjoysweden – Fotobok” hade vernisage redan i januari i Landskrona konsthall. Boken är crowdsourcad från Instagram. På temat ”Sverige” taggades 61 744 bilder under ett år. Boken är ett urval av dessa bilder. Genom ett samarbete med Svenska Institutet har utställningen gjorts tillgänglig för svenska utlandsmyndigheter och har visats i Quatar. Nya visningar är planerade i Ryssland, Kanada och Egypten.

Klicka på bilderna för att se dem större:

Litteratur, Cancerkompisar Litteratur, Drömmen om ett barn

Stipendier inom Medicin

Våra medicinstipendiater har långa projekttider och söker ofta stipendier för delprojekt. Charles Walter har uppfunnit en ny metod, ett instrument, för säkrare och enklare cancerdiagnostik, ”Endodrill”. Instrument har framgångsrik börjat användas på patienter. Flera doktorer i Lund är inblandade och man har nu påbörjat en ”registry-studie” där två multinationella företag är inblandade i studien. Endodrill var en av tre nominerade till PWCs Innovationspris under hösten.

Ett annorlunda projekt är ”Systerbilen kör vidare”. Den erfarna sköterskan Kerstin Nilsson kör hem till sjuka på Näset och gör en medicinsk bedömning och ger råd om vilken vårdnivå som krävs. Nio av tio behöver därför inte uppsöka akuten, utan får den hjälp de behöver i hemmet. Stipendiet har gått till marknadsföring av tjänsten som växer och nu också omfattar ett samarbete med en läkare som har ett Internetsjukhus. Läs mer på www.systerbilen.se

En annan av våra stipendiater, som var nominerad till samma pris som Charles Walter, och som dessutom vann, var Stefan Hansson med sitt projekt: ”Havandeskapsförgiftning – nytt prognostest”. Med nuvarande diagnosmetoder kan man inte detektera sjukdomen under tidig graviditet. Stefan Hanssons metod kommer att kunna innebära att man potentiellt kan screena alla gravida kvinnor.

Alexandera Vasquez har med sitt projekt ”En levande anticeptisk formulering som alternativ behandling av kroniska sår” visat att bihonungsbakterier, mjölksyrebakterier, kan läka sår. Forskarna hoppas nu att detta kan bli ett alternativ till antibiotika i framtiden.

Klicka på bilderna för att se dem större:

Medicin, Bihonung Medicin, Systerbilen

Stipendier inom Musik

Nycirkusoperan ”Natt och Dag” med Palestra Vocalensemble, Bastard Barockorkester och tre cirkusartister hade världspremiär på Stenkrossen i Lund under hösten. Fyra utsålda föreställningar blev resultatet av denna gränsöverskridande produktion.

Ett musikstipendium kommer varje år att gå till Skånes Jakthorn, Sten K Johnson var själv en duktig jakthornsblåsare. Projektet ”Parforce S-tonjägarna” riktar sig till ungdomar för att säkra tillväxten inom jakthornsblåsning

Galakonserterna med Lundalands filharmoniker i Jakriborg och på Center Syd blev en stor framgång.  Syftet är bland annat att flytta ut den klassiska musiken till ställen där den normalt inte befinner sig. Fler konserter planeras för bland annat barn och familjer.

”Kammarmusik på Saltimporten” är ett projekt i samma anda, att flytta ut kammarmusiken från salongerna till annorlunda lokaler. Under hösten gavs fyra konserter och flera kommer till våren.

”Johannespassionen i Södra Mellby kyrka” samlade hela bygden kring ett gemensamt projekt. Syftet var även här att nå nya gruppen av människor och detta förverkligades mer än väl. Ett mål var att projektet skulle lägga grund för kommande uppsättningar genom att körkompetens och relationer mellan kulturarbetare skapas. Också detta mål uppnåddes i hög grad. Arbetet fortsätter nu med nya uppsättningar 2015.

CD-inspelningen av skånsk barockmusik – Buxtehudekantaterna kommer ut i februari 2015. Syftet med inspelningen är att etablera solistensamblen Vox Scaniensis men också att påminna om barocktonsättaren Dietrich Buxtehudes skånska rötter.

Klicka på bilderna för att se dem större:

Musik, Johannespassionen Musik, Nycirkusoperan

Stipendier inom Teknik

Ett exempel på stipendium inom teknik är ett pulsarmband som är ett projekt inom mHealth och sport/hälsa, visionen är att tillverka en fitness tracking produkt som förenklar för sportentusiaster att mäta sin hälsa och motivera till en sundare livsstil. Projektet har kommit en bra bit på vägen och ska nu fortsätta utveckla bland annat en rörelsesensor.

Det intelligenta överfallslarmet, ett annat stipendierat projekt, är en plattform för personlig trygghet. Det är ett fysiskt tillbehör som möjliggör för användaren att med en handrörelse utlösa ett alarm snabbt och enkelt. Prototyp är testad och man håller nu på att presentera denna för potentiella kunder.

Ett annat intressant projekt, ”ULOCS”, utvecklar en plattform som hjälper användarna att förstå sina rörelsemönster över dags-, vecko- och månadscykler. Att samla in stora mängder data på det här sättet kan hjälpa oss att förstå hur vi kan förbättra vårt välbefinnande, vår hälsa och vår arbetsmiljö och därmed förebygga skador och förslitningar. Projektet fortlöper enligt plan.

Projektet ”ABBA – Anrikning av bakterier och biopartiklar med hjälp av akustofores”, är ett projekt som genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt förkortar analystiderna av sjukdomsspridande bakterier. Status är att forskaren Maria Nordin har lyckats visa att det är möjligt att använda tekniken till att anrika bakterier. Nästa steg är att försöka öka snabbheten i processen. Om analystiden förkortas från dagens 2-4 dagar till kanske någon timme, kan rätt behandling sättas in mycket tidigare och därmed rädda liv.


Stipendier inom Utbildning

Många av projekten inom utbildning riktar sig, inte helt oväntat, till barn och ungdomar. Drivkraft Malmö har utvecklat ett ”Fadderprogram för ungdomar i Malmö”. Programmet riktar sig till elever och deras familjer i årskurserna 6-8, med ett erbjudande om en fadder för den enskilde eleven och en mentor för hela familjen. Med hjälp av stipendiet från Sten K Johnsons stiftelse har man kunnat anställa en coach på deltid för att hjälpa faddrarna att bättre utföra sitt arbete.

”Husforskarprojekt i skolan” som drivs av ett antal olika skolor genom Forskning Skåne, vill stärka kontakterna skola-forskning med målet att öka elevernas vetenskapliga förståelse och förmåga.  Under året han man framgångsrikt genomfört bland annat ett eye-tracking projekt för gymnasieelever vid S:t Petri skola i Malmö tillsammans med Humanistlaboratoriet vid Lunds Universitet.

På Seved har organisationen Hidde Iyo Dhaqan fått stipendium för att utveckla sin urbana biodling och pedagogik i närmiljö. Föreningen var tidig med sin stadsodling och har nu kompletterat detta med biodling. Under året har man träffat fem förskolor och tre grundskolor, klass 1-3.

Didicis – SamverkansInlärning, är en metod och ett förhållningssätt till lärande där inre motivation och nyfikenhet är de centrala drivkrafterna och där tonvikten läggs på ett självstyrt och kollektivt lärande. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenterna. Ett program implementerades i en sjunde och en nionde klass i matematik på Apelgårdsskolan  i Rosengård. Eleverna visade stärkt självförtroende i sina studier och förändring i attityder mot en positivare inställning mot samarbete. Projektet ledde till en pågående utredning av region Skåne för en potentiellt större strukturell uppskalning på regional nivå. Didici har fortsatt verksamhet i Rosengård idag från 5:an till 8:an. Johan Fredriksson, som är  initiativtagare till projektet, utsågs till en av 15 unga Changemakers av världens största organisation för socialt entreprenörskap.

Klicka på bilderna för att se dem större:

Utbildning, samverkansinlärnng Utbildning, Självförsörjandeskolan

2015 års ansökningstid

Årets ansökningstid är 17:e januari till 16:e februari med stipendieutdelning i midsommarveckan.

Välkommen med din ansökan!