Nya högkvalitativa supportmaterial för oligonukleotidsyntes

Vi vill bidra till en lösning på pandemin och andra sjukdomar. Vi vill utvärdera ett nytt produktområde för Redstone Separations för denna viktiga och växande genterapiindustri. Det är vår målsättning att ta oss in på den lovande marknaden för supportmaterial för fastfas-oligonukleotidsyntes. För genterapiindustrin och för samhället kommer vinsten att vara mer effektiva verktyg för att tillverka influensavaccin, cancervaccin, antisense-läkemedel, nya behandlingar och personanpassade läkemedel.