Nollenergiväxthus

Utvecklingen av växthus har mer eller mindre stått still de senaste femtio åren, eftersom energin som gått åt att värma upp dem har varit billig och fossil. Det går att likna dem med bilar som inte utvecklats sedan 70-talet och som drar flera liter per mil. Nollenergiväxthuset kommer att minska energianvändningen med 40% jämfört med traditionella växthus, utan försämrad produktion.