Modellering av friktion och slitage på nanoskalan

Slutmålet är att lösa de fysikaliska grunderna för hur friktion uppstår och förändras under olika förutsättningar. Arbete sker genom studier och integration i olika längdskalor samt verifiering med experiment. Resultaten med tillhörande förståelse kan mycket väl påverka hur ytor och beläggningar kommer att utvecklas för att exempelvis minimera energiåtgång och öka livslängden på olika metalliska komponenter. Denna typ av resultat kommer att ha stor positiv inverkan på industri och samhälle.