Minibladet

Maria Mc Shane fick stipendium i år för sitt ”Minibladet” som är ett nyhetsmaterial för barn. Minibladet vill locka barn till läsning och uppmuntra deras nyfikenhet för att läsa och skriva. Idag kunde vi läsa om Minibladet i ”Hallå” som är en bilaga till Sydsvenskan.