Lysinbaserade innovativa antimikrobiella substanser mot mykobakterier: bekämpning av antibiotikarestistens

Novalysin har ambitionen att utveckla säkra och effektiva antimikrobiella substanser mot mykobakteriella patogener för att besegra spridningen av antimikrobiell resistens. Fokus på mykobakterier beror på den höga morbiditeten och mortaliteten med dessa patogener. Eftersom antibiotikavägen är uttjänt är vårt syfte att möta behovet av nya behandlingsmetoder som inte bara är effektiva, utan även selektiva och säkra utan att leda till biverkningar, och som har en låg sannolikhet att orsaka resistens.