Lunds Universitets och Sparbanksstiftelsen Finns Innovationspris

Igår delade Lunds Universitet och Sparbanksstiftelsen Finn ut sitt årliga Innovationspris till tre forskningsprojekt och tre studentprojekt. Av de sex pristagarna har Sten K Johnsons stiftelse de senaste åren stipendierat 5. De stipendierade projekten är   Kolhydratbaserade läkemedel mot vaginala infektioner                                                                                                                                   AiDa                                                                                                                                                                                                   Läkemedelskandidat mot Sepsis                                                                                                                                                                             IV-bracelet                                                                                                                                                                                                               Tendo