LIVLINAN – En bok om de danska judarnas flykt, de illegala rutterna och vapensmugglingen över Öresund under andra världskriget

I oktober 1943 flydde ca 7000 av Danmarks judiska befolkning till Sverige, varav en knapp femtedel till Kullabygden i Nordvästskåne. De personer som verkade på den svenska sidan av Öresund och som möjliggjorde mottagandet av flyktingarna, den illegala båttrafiken samt vapensmugglingen till danska motståndsrörelsen, de är idag borta. Denna boken vill förmedla den solidaritet och vilja som svenska folket för 75 år sedan manifesterade för att hjälpa ett broderfolk och människor i nöd.