Kan man tvätta vatten? – Om hållbarhetsarbete i förskolan

Tillsammans med förskollärare med erfarenhet av hållbarhetsarbete, skriva en bok som belyser olika perspektiv på hur hållbar utveckling kan förstås i förskolan, där de tre dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, synliggörs. Målet med boken är att lyfta fram, synliggöra och diskutera hur vardagsanknytet hållbarhetsarbete kan bedrivas på den egna arbetsplatsen/förskolan.