Jakthorn – musikalisk jakttradition

Vårt främsta mål är att få fler medlemmar till vår ensemble så jakthornstraditionen kan leva vidare och utvecklas i Skåne. Vi hoppas också att fler jaktarrangörer och jaktintresserade får kännedom om denna musikaliska tradition. Dessutom vill vi hela tiden utveckla oss som blåsensemble.