Inspelning av skiva

Jag spelar regelbundet på Sveriges jazzscener så som Fasching, Glenn Miller Café, Unity Jazz, Moriskan osv och nu vill jag vidga mitt kontaktnät och komma ut mer i Europa. Målet med inspelningen blir därför att ge ut en skiva som gör det mer möjligt för mig att nå ut till bokare av scener/festivaler runt om i Europa. Samt visa upp vem jag är och vilken musik jag skriver när jag skriver till min egna kvartett.