IKEA Emergency Health Kit

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för icke vårdutbildade personer att kunna hjälpa varandra vid akutsituationer och trauman. Syftet är också att kunna erbjuda möjlighet att lösa mer komplexa trauma genom tillägg med utbildning och liveguidning via video från hälso- och sjukvårdspersonal.

Idén kom när UNOPs hade Innovation Boost där initiativtagarna var med i en grupp som skulle komma på lösningar för en effektiv och omedelbar emergency response på platser i världen som ofta är utsatta för naturkatastrofer. Genom att tillvarata och komplettera lokalbefolkningens resurser på bästa sätt hoppas initiativtagarna både kunna bidra till att minska dödsfall och lidande vid katastrofer, och att stärka lokalbefolkningen på ett hållbart sätt.

Initiativtagare: Anna Celsing och Carolin Emond.