I want to be an apple

Målet är att genom mer inkluderande och medskapande former, ta fram en föreställning som, efter projektet är slut, kan fortsätta att komma fler till del genom regionala turnéer inom befintlig infrastruktur, t. ex. Salto!:s och UNGA Musik i Syds utbudsdagar och turnéer inom förskola och skola. Om vi, under dessa former, skapar något kvalitativt, intressant och relevant för flera, som uppskattas av publiken såväl som de mer etablerade scenerna, så har vi lyckats.