Höstnyheter

Under hösten har det hänt en hel del.

Stiftelsen deltog på Kulturmässan och fick lyssna på idéer från kultursektorn.

En del av våra stipendiater har varit aktiva.

Det har varit Kammarmusik på Saltimporten under fyra söndagar i oktober, ett stipendium vi delade ut 2013. Flera koncerter kommer till våren.

Kunskapskabarén, som fick stipendium i år, har haft två föreställningar i Lund och har en tredje den 4:e december, läs mera på www.kunskapskabaren.se

Nycirkusoperan med Palestra Vocalensemble, en stipendiat från 2013, hade världspremiär i Lund i september.

Boken ”Drömmen om ett barn” är publicerad och var med på Bokmässan i Göteborg i oktober.

Litteraturbaren, en stipendiat 2013, har haft ett antal sessioner på Grand hotel i Lund. Nästa Litteraturbar är söndag 9:e november. Då får vi lyssna på Theodor Kallifatides.

Framtidsgenerationens projekt ”Berättarbussen – Malmö the true story” har intervjuat över 5000 gymnasieungdomar i Malmö. Detta har resulterat i en bok och teaterföreställningen ”Vilja väl” som går på Hipp i Malmö i november och december.  Framtidsgenerationen fick stipendium 2013.