Hommage an Clara

Målet är att lyfta fram kvinnors komponerande och därigenom bidra till att lyfta fram kvinnliga förebilder i komposition för att inspirera unga kvinnor att söka sig till komposition av klassisk och nutida konstmusik. Jag vill också bidra till att skapa en bättre balans mellan kvinnliga och manliga tonsättares verk inom den västerländska nutida konstmusiken för att göra avtryck i orkesterrepertoaren.