Högeffektiv akoustofluidik för övervakning av patogener i realtid

Syftet med beskriven forskning är att utforma, tillverka och kartlägga högeffektiva ultraljudsomvandlare för att skapa starkare akustiska fält (100 gånger starkare) i akoustofluidiska mikroskopiska enheter än i allmänt använda omvandlare med en platta. Sådana fält skulle möjliggöra stark akustisk strålningskraft på de partiklar som ska hanteras, så att vi kan hitta den nedre storleksgränsen för akustiskt fokus och senare applicera detta på submikroskopiska biologiska partiklar, som exempelvis vattenbaserade patogener.