Harvesting information from the light field

Numera är kameror ständigt närvarande följeslagare och vi använder dem för att dokumentera många aspekter av våra liv.

Även om våra kamerabilder är tvådimensionella (2D) är de ett resultat av att ljus når kamerasensorn från flera infallsvinklar. Denna information, intensitet och riktning, utgör ljusfältet. Dagens kamerasensorer förlorar denna riktningsinformation genom att endast avläsa intensitet. Det går emellertid att också mäta ljusets infallsvinkel till kameran genom att placera optiska mikrolinser framför sensorn, lite snarlikt en insekts sammansatta ögon som med många små linser tillsammans överför positionell 3D information.

I detta projekt strävar vi efter att samla information från ljusfält med hjälp av anpassade mikrolensuppsättningar och utforska några lovande applikationer i både den mikroskopiska och makroskopiska världen.

Bland annat hoppas vi kunna mäta de snabba spänningsförändringar som sker i aktiva hjärnceller. Vi vill även utforska hur denna avbildningsteknik kan användas inom industriellt datorseende och robotteknik.