Hållbarhetscenter på Triangeln i Malmö

Kerstin Mühlow, en av våra stipendiater 2015, öppnar ett Hållbarhetscenter på Triangeln i Malmö. Här ska näringsliv, myndigheter, ideell sektor och allmänheten mötas för att lyssna på seminarier om och deltaga i events kring hållbarhet.