Gårdsfisk

Strax före jul kunde vi läsa på omslaget till Weekend, Dagens Industris weekendbilaga, om Gårdsfisk, Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Desalles. Två entreprenöer som odlar fisk i nedlagda djurstallar och nu säljer sin fisk till ca 200 ICA- och COOP-butiker i hela landet. Gårdsfisk fick stipendium av vår stiftelse 2015 och 2016.