”Från bondmora till konstväverska”; Boken om Cilluf Olsson, 1847-1916

Cilluf Olsson var en stark och driftig kvinna vid 1900-talets början, som drev eget företag, sålde sina produkter, hade vävskola, affär, åkte på utställningar, bl a till världsutställningen i Paris år 1900. Hon deltog i den nationella rörelsen att bevara det textila kulturarvet som höll på att gå förlorat vid industrialismens genombrott, genom att ingå i styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening som bildades 1905.