Forskningsnätet Skåne/ Research Network Skåne

31 gymnasieelever och 19 lärare samlas den 30 april på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Det var kulmen på ett projekt som drivs i samarbete mellan laboratoriet och S:t Petri skola i Malmö och i regi av Forskningsnätet Skåne. 
Forskningsnätet Skåne fick stipendium av vår stiftelse 2013.