En helt vanlig dag! – interaktiv barnföreställning med musik och språk

Föreställningens övergripande syfte är att bidra till ett brobyggande mellan olika kulturella uttryck. Projektet riktar sig därför till en målgrupp som kanske inte brukar ta del av klassisk musik. Syftet med föreställningens språkliga tema är att skapa ett mer långsiktigt värde för målgruppen genom att också bemöta några av de språkliga utmaningar som målgruppen står inför. Språket är i förlängningen en viktig faktor för känslan av social tillhörighet.