duo Friberg

En av stipendiaterna från 2015, en komposition av Daniel Fjellström för duo Friberg, uruppförs den 31 januari i Skovgaardsalen på Malmö Museum.  Inträde 40 SEK.